26 augustus 2015

SLECHTZIEND EN SERIEUS WERK: JA HET KAN!

TIJDENS BIJEENKOMST CDA-OLDEBROEK IN GESPREK OVER ARBEIDSPARTICIPATIE

Het CDA Oldebroek nodigt u van harte uit voor haar bijeenkomst op 5 oktober aanstaande in het dorpshuis Wezep.

Tijdens deze avond zal Nadja Renkema, directeur Proson-Bartimeus in Ermelo, ons mee nemen in een presentatie en discussie over arbeidsparticipatie door mensen met een (visuele) beperking. Proson-Bartimeus is de enige sociale werkvoorziening in Nederland met een categorale functie: zij zijn er speciaal voor mensen met een visuele beperking.

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vraagt zowel financieel als ook op praktisch niveau veel van gemeentelijke middelen. Bijkomende uitdaging daarbij is dat niet alleen de Participatiewet richting de gemeenten is gekomen, maar ook decentralisaties vanuit de jeugdzorg, zorg, AWBZ en het onderwijs. Al deze taken hebben ook betrekking op mensen met een handicap. Dit biedt gemeenten in het kader van participatie een mooie kans om de maatschappelijke bijdrage van mensen met een handicap te bevorderen, door zowel maatwerk toe te passen als te bouwen aan een verbinding tussen alle terreinen.

De bijeenkomst start op 5 oktober met een algemene vergadering voor leden om 20.00 met de algemene zaken. Vanaf 20.30 is iedereen welkom voor de presentatie en discussie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.