21 december 2017

Teleurstelling over discussie luchthaven Lelystad

Bij de discussie over de openstelling van luchthaven Lelystad strijden teleurstelling en opluchting met elkaar.

Opluchting omdat de minister meer tijd wil nemen voor het corrigeren van de milieueffectrapportage. Fijn dat er geluisterd gaat worden naar de burgers en serieus naar de aangedragen alternatieven wordt gekeken. Fijn ook om te weten dat de datum van 1 april 2019 hierbij niet vast staat.

Teleurstelling is er, omdat de aanpassing van het luchtruim niet voor 2023 gereed is. Hierdoor weten we niet, hoe de toekomst er uit gaat zien. De regeringscoalitie, VVD, CDA, D66 en CU, geeft de minister de ruimte om op de door haar gekozen manier verder te gaan. Als CDA Oldebroek hebben we daar moeite mee! Liefst hadden we gezien - en daar hebben we bij Tweede Kamer CDA-fractie ook op aangedrongen - dat 1 april 2019 zou worden losgelaten en het luchtruim heringedeeld zou worden op een manier die recht doet aan de wens van de betrokken burgers.

Onze CDA-volksvertegenwoordiger heeft via een motie de regering verzocht om samen met de betrokken provincies afspraken te maken om de overlast voor bewoners te minimaliseren en een zorgvuldig proces in te richten om vertrouwen te herwinnen.

CDA Oldebroek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.