21 juni 2018

Weinig ambitie bestuursakkoord Oldebroek

Het CDA vindt het bestuursakkoord van CU, SGP en ABO voor de gemeente Oldebroek van weinig ambitie getuigen. Chris Spijkerboer, fractievoorzitter, gaf in zijn reactie aan, dat er weinig nieuwe concrete richtingen zijn aangegeven. Zaken, die al jaren in gang gezet zijn, zoals Oldebroek voor Mekaar, ambtelijke samenwerking, de invoering van de omgevingswet worden weer opgevoerd.

Daarnaast valt op, dat veel zaken, die genoemd worden, afkomstig zijn uit de programma’s van CU (het meest) en de SGP! De punten waar de ABO zich mee profileerde: gratis storten grof afval, verlaging kosten gehandicaptenparkeerkaart, bestaande en toekomstige zendmasten buiten woonkernen plaatsen, geen windmolens, stimuleren van activiteiten voor de jeugd, statiegeld op blikjes en flesjes, worden nergens genoemd! Zou de ABO het bekende derde wiel aan de wagen zijn?

Het is voor het CDA ronduit teleurstellend wat er geschreven wordt over onze jeugd. Eén zinnetje: “We willen Oldebroek aantrekkelijk maken voor de jeugd en daarom gaan we met ze in gesprek”. En dat gesprek gaat dan wat oplossen? De partijen gunnen elk kind de mogelijkheid activiteiten te kiezen, die te maken hebben met onderwijs, cultuur of sport. Maar hoe gaat dat georganiseerd worden?

Nog een voorbeeld van vaagheid: ondernemers in Oldebroek worden bijna niet genoemd. Onder economie staat dat ze belangrijk zijn en dat ze gestimuleerd en gefaciliteerd gaan worden in hun ondernemerschap. Maar wat betekent dat nu? Gaan we vrachtwagenparkeerplaatsen sponsoren? Of gaan we vestigingspremies voor H2O in het vooruitzicht stellen? Als het deze kant op gaat, zal het CDA geen steun verlenen. Dat men het ondernemingsklimaat wil verbeteren door het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven is prima, maar hoe?

Het CDA denkt, dat het goed zou zijn voortvarend met de plannen voor woningbouw aan de slag te gaan. Met name in de kleinere kernen is grote behoefte aan woningbouw voor de eigen jeugd. Realisatie van woningbouw op alleen inbreidingslocaties lijkt ons niet genoeg. Er zullen echt (bestemmings)plannen voor uitbreiding gemaakt moeten worden.

Samenvattend: wat het CDA betreft een teleurstellende bestuursovereenkomst, die het college eigenlijk carte blanche geeft. Veel problemen worden aangestipt, maar oplossingen worden niet geboden. Het CDA is benieuwd hoe de komende bestuursperiode gaat verlopen en zal zich blijven inzetten voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.