01 juni 2019

Werkbezoek aan Nr. 13

Werkbezoek aan het jeugd en jongerenwerk in Oldebroek

Voor Lambert Jongetjes, straathoekwerker bij het jongerencontactcentrum Nr. 13 in Wezep, is de problematiek m.b.t. de jeugd in de gemeente Oldebroek de afgelopen acht jaar niet minder geworden. Er zijn nog steeds zo’n 150 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar waar grote zorgen over zijn over hun drugs gebruik, de opvoedingstekorten, de groepsdruk en het niet afmaken van de schoolopleiding! Daarbij komt, dat er structureel veel te weinig uren beschikbaar zijn voor de twee personen die werkzaam zijn als straathoekwerker en jeugd- en jongerenwerker in de gemeente Oldebroek. Zeker wanneer ook de groep van 18 tot 30 jaar wordt meegerekend. Een opvallende zaak is de overlast op het Meidoornplein. Jongeren, die daar rondhangen maken erg veel lawaai en laten veel troep achter. Het CDA heeft daar al eerder aandacht voor gevraagd. Jongeren, maar zeker hun ouders vinden het moeilijk om hulp te zoeken, wanneer er problemen zijn. Hulp zoeken is een teken van zwakte!

Tijdens het werkbezoek, dat fractie en bestuur van het CDA Oldebroek regelmatig brengen aan organisaties in onze gemeente en nu dus aan het jeugd en jongerenwerk, blijkt, dat er in de loop van de jaren toch wel wat in positieve zin is veranderd. Er zijn meer en betere contacten gekomen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), het onderwijs en de wijkagenten. De inloop bij de Morgenster wordt gezelliger en in de doorverwijzing komt meer lijn.

Toch kan en moet er meer gebeuren. Behalve extra uren zal er meer aandacht moeten komen voor een duidelijke visie op het jeugd en jongerenbeleid in de gemeente Oldebroek. Roepen, dat er meer gedaan moet worden aan preventie, is te gemakkelijk. De jongerenproblematiek moet uit de anonimiteit gehaald worden. Daarnaast moet gezocht worden naar activiteiten waarmee we de jeugd op een positieve manier weten te binden. Zo is o.a. het idee geopperd om bij het Kindcentrum Noord in Wezep een jeugdhonk te bouwen, omdat hier in combinatie met het Agnietencollege veel jeugd samen komt. Op den duur zal dat meerwaarde gaan bewijzen op financieel, sociaal en cultureel gebied. Het CDA wil hier graag een steentje aan bijdragen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.