07 december 2017

Werkbezoek aan Van Werven recycling

Dinsdag 5 december bezocht de fractie van het CDA afdeling Oldebroek Van Werven, een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van infra en recycling. Samen met Ton van der Giessen, directeur van de Van Werven Groep, is de huidige situatie rond de afvalinzameling bekeken.

Daarnaast is gesproken over de toekomst mogelijkheden van het bedrijf. Nu wordt per twee weken de groene container met het gft geleegd en de grijze container met het restafval. Maandelijks komen de wagens van Van Werven langs voor de blauwe papiercontainer. Voor klein chemisch afval en alles met een stekker kan men terecht bij de gemeentewerf. Glas kan in de glasbakken. Met wat daarnaast nog weggebracht wordt, kan men tegen betaling naar de stortplaatsen aan de Middeldijk en de Bovendwarsweg.

Momenteel produceert de burger in Oldebroek jaarlijks 228 kg restafval. Het streven van de gemeente is om dit in 2025 teruggebracht te hebben naar 30 kg. Voorwaar een flinke uitdaging. De oplossing zit in het creƫren van slimme afvalstromen en omgekeerd inzamelen. Met omgekeerd inzamelen wordt bedoeld, dat aan huis de afvalproducten worden opgehaald, die hergebruikt kunnen worden. Dit betreft papier, plastic, het blik en kunststofverpakkingen. Textiel, glas en klein chemisch afval moeten, net als nu naar verzamelplekken worden gebracht. Dat geldt ook voor al wat overblijft. Hiervoor zullen bijvoorbeeld in de wijken ondergrondse containers worden geplaatst, waar men met een pasje terecht kan.

Volgens Van der Giessen moet dan ook nog een goed functionerende milieustraat worden opgestart. Voorbeelden hiervan zijn in de omgeving wel te vinden. Het uiteindelijke doel is om de afvalstromen op een slimme manier te organiseren, waardoor de duurzaamheid een goede impuls krijgt en het milieu wordt ontzien. Een streven waar het CDA zich prima in kan vinden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.