06 juni 2016

Wethouder Westerbroek weigert in Oldebroek te komen wonen!

In de raadsvergadering van 2 juni heeft de raad gediscussieerd over het voorstel om voor de derde keer een ontheffing te verlenen aan wethouder Westerbroek om niet in de gemeente Oldebroek te gaan wonen. Het CDA ziet het verlenen voor deze ontheffing jaarlijks als een toneelspel, want we weten van tevoren wat de uitkomst is.

De gemeentewet zegt dat een wethouder in de gemeente moet wonen waar hij werkt! Dat geldt dan dus ook voor wethouder Westerbroek. In de raadsvergadering heeft het CDA hier een aantal vragen over gesteld. De wethouder heeft ervoor gekozen om hier geen antwoord te geven!

Het CDA vindt het belangrijk dat een wethouder in de eigen gemeente woont. Dan pas kun je echt beleven hoe het eraan toegaat in je werkgebied. Deze wethouder heeft vanaf het begin al aangegeven dat hij niet gaat verhuizen, terwijl hij de inspanning wel zou moeten leveren, want daar is de regeling voor bedoeld. Het CDA heeft samen met de PvdA daarom tegen het voorstel gestemd. De ontheffing is echter opnieuw door de meerderheid van de raad verleend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.