28 november 2017

Wezeper Veste: mooi plan, slechte uitvoering!

De gemeenteraad van Oldebroek heeft donderdagavond 16 november een klap gegeven op het plan Wezeper Veste. Hiermee is een voorlopig einde gekomen aan een chaotische procedure.

De initiatiefnemers legden een kleine twee jaar geleden, bij de wethouder een plan neer om een hofje te bouwen met 10 woningen op het terrein van Slash. Ze informeerden naar de haalbaarheid, omdat het financieel voor hen wel uit moest kunnen. Na veel gereken en geteken kwam er in 2017 een plan, dat direkt al bij de behandeling in de raad van 6 juli werd afgeschoten.

Om een semi openbaar terrein te creëren tegen een bedrag van 1 euro ging de raad te ver. Er werd een amendement aangenomen om met name de grondprijs reëler te maken. De wethouder kwam daarna met een heel nieuw voorstel. Verwarring alom. Tijdens de behandeling in de commissie Ruimte en Leefomgeving bleek, dat ook dit plan het niet zou worden.

De gemeenteraad moest zelf met een reddingsplan komen. De CU diende een amendement in op het eerste voorstel, waar nu ook SGP en ABO, in tegenstelling tot de vorige keer, voor konden zijn! Wat eerst een mooi plan was, is geworden tot schimmig verhaal. Jammer voor de initiatiefnemers, die nu aan de slag kunnen, maar wel met een dubbel gevoel. Het CDA had veel liever gehad, dat er vanaf het begin duidelijke taal was gesproken over financiële haalbaarheid en procedures!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.