01 oktober 2016

Woningbouw op locatie Atlantis

Voor de CDA fractie lag het plan voor woningbouw op de locatie Atlantis. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet gevraagd, wat wij niet meer dan logisch vinden. Er zullen kosten gemaakt moeten worden om hier woningbouw mogelijk te maken, dus dat kost geld. Maar daarnaast wil het college nu al, voordat de aanbesteding begonnen is, een verliesvoorziening opnemen Dit lijkt de omgekeerde volgorde, hier is de fractie het zeker niet mee eens! Laat de markt eerst zijn werk doen!

De vraag voor het CDA is, wat het college nu echt wil. Uit de criteria in de stukken blijkt dat het grond bod de hoogste weging heeft. Dus blijkbaar vindt het college dit het belangrijkste in de aanbesteding.

Uit de beantwoording op vragen blijkt, dat het college de voorkeur heeft voor sociale woningbouw, maar dat komt in de leidraad voor de aanbesteding niet duidelijk naar voren. Onze fractie snapt best, dat als voor sociale woningbouw gekozen wordt, dit geld gaat kosten! Doordat dit in het voorstel niet duidelijk naar voren komt, is de CDA fractie tegen het nemen van een verliesvoorziening in dit stadium.

Daarnaast kan ook de vraag gesteld worden of deze locatie geschikt is voor sociale woningbouw! Als fractie zouden we dan ook graag zien dat er eerst onderzoek komt naar de behoefte aan sociale woningbouw en daarnaast naar de eventuele opties waar dat mogelijk is binnen de gemeente Oldebroek.

Er is voor het voorstel tot woningbouw gestemd, maar tegen de verliesvoorziening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.