Chris Spijkerboer

Fractievoorzitter

Mijn naam is Chris Spijkerboer, geboren, getogen en woonachtig in Oldebroek. Net 50 jaar geworden en getrouwd met Weynie (bijna 25 jaar). Ik heb 4 kinderen (19, 17, 16 en 12 jaar).

Ik werk als teamleider Atheneum klas 4, 5 en 6 en geef les in biologie aan deze klassen. Dit doe ik op het Nuborgh College, locatie LF, in Elburg, waar ik begonnen ben als sportleraar. Mijn hobby’s zijn een afgeleide van wat ik doceer namelijk: vogels kijken en mountainbiken.

Afgelopen 4 jaar ben ik raadcommissielid geweest en daarvoor heb ik al eens acht jaar (vier jaar fractievoorzitter) voor het CDA in de gemeenteraad van Oldebroek gezeten. De komende vier jaar hoop ik het CDA weer te kunnen vertegenwoordigen in de raad. Ik voel en ben daar in eerste instantie ‘volksvertegenwoordiger’! Ik wil mij inzetten om ‘zaken’ zo goed en efficiënt mogelijk te regelen voor de gehele bevolking van onze mooie gemeente. Ik wil zaken elke keer weer bekijken vanuit de invalshoek van de burger! Ik ben immers zelf ook een burger. Ik ben me er van bewust dat je het nooit iedereen naar zijn zin kan maken, maar ik wil proberen zo goed mogelijk de grote gemene deler te vinden.

Twee zaken hebben vooralsnog mijn speciale belangstelling. Oldebroek voor mekaar (OvM) vind ik een heel goed principe (en een echt CDA standpunt)! De ideeën en initiatieven van de bewoners zo veel mogelijk tegemoet komen en daarin meewerken als gemeentebestuur! Ik volg wel met argusogen de ontwikkelingen hieromtrent. Het lijkt er soms op dat het een afschuiven van verantwoordelijkheden wordt en/of ordinaire bezuinigingen door bewoners meer zelf te laten doen. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn! Het gemeentebestuur moet positief stimuleren, met initiatieven mee denken en die mogelijk maken! De bewoners willen dan (!) echt veel doen; zo is onze bevolking. Denk alleen maar aan al het vrijwilligerswerk dat in onze gemeente gedaan wordt. Als tweede de ontzettend grote klus die op de gemeente afkomt van de verschillende decentralisaties. Dat taken die van het rijk bij de gemeente komen te liggen vind ik niet per definitie fout, maar er moet wel genoeg geld meekomen van het rijk. Dan moet er een goede organisatie neergezet worden, waarbij de kwaliteit van bijvoorbeeld de AWBZ en jeugdzorg goed moet zijn! Heel veel zaken zijn hierbij nog onduidelijk. Een uitdaging om dit als gemeente goed te gaan neerzetten.

Ik wil bij dit alles verantwoording afleggen aan de kiezer, die mij altijd mag aanspreken op wat ik gedaan of gezegd heb. Maar…. boven alles wil ik mijn geloof in onze Redder en Zaligmaker, de Here Jezus mee nemen naar de politiek en ik hoop dat Hij aan het einde van de raadsperiode zou kunnen zeggen: ‘voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar’. (Mat. 25:21 NBV) Jezus wil ik dienen en ik hoop dat dit op deze manier kan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.