Jan Dijkstra

Raadslid

Geboren in Den Andel (Groningen) en 33 jaar woonachtig in Wezep.

Na mijn opleiding aan de HTS te Groningen heb ik ruim 40 jaar gewerkt als schade-expert
en als hoofd-expert in de automotive sector bij een expertise-bureau en een
verzekeringsmaatschappij.
Sinds zeven jaar heb een eenmanszaak en werk o.a. als deskundige voor een tweetal
geschillencommissies en als arbiter in de expertise voor de automotive en techniek
sector.
Mijn aandachtsgebied is Ruimtegebruik en Leefomgeving.
De gemeente Oldebroek met de kernen daarom heen moeten aantrekkelijk en mooi
blijven. Naast het bouwen van echte starterswoningen moeten er ook voldoende
geschikte huizen of appartementen voor ouderen gebouwd worden zowel in de koop als
in de huur sector. Door het huidige regeringsbeleid moeten ouderen zolang mogelijk
thuis blijven wonen. Kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking en ouderen
komen in de knel door een tekort aan een passende woonomgeving. Wij moeten zorgen
voor een goede visie op wonen, zorg en welzijn. De combinatie wonen en zorg zal
toenemen, maar daar moet de woning geschikt voor zijn om die zorg te kunnen verlenen.
Ook zullen we bedrijven moeten stimuleren zich te gaan vestigen op H20 om zo dit
industrieterrein nog aantrekkelijker te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.