Jan Dijkstra

Raadslid

Geboren in Den Andel (Groningen) en 28 jaar woonachtig in Wezep.

Ik werk 3 dagen per week als beleidsmedewerker voor een verzekeringsmaatschappij en heb een eenmanszaak en werk o.a. als deskundige voor een tweetal geschillencommissies en als arbiter in de expertise, automotive en techniek sector.

Mijn aandachtsgebied is ruimtelijke ordening:

De gemeente Oldebroek met de kernen daarom heen moeten aantrekkelijk en mooi blijven. Naast het bouwen van echte starterswoningen moeten er ook voldoende geschikte huizen of appartementen voor ouderen gebouwd worden zowel in de koop- en huur sector. Door het huidige regeringsbeleid moeten ouderen thuis blijven wonen. Kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking en ouderen komen in de knel door een tekort aan een passende woonomgeving. Wij moeten zorgen voor een goede visie over wonen, zorg en welzijn. De combinatie wonen en zorg zal toenemen, maar daar moet de woning geschikt voor zijn om die zorg te kunnen verlenen. Ook zullen we bedrijven moeten stimuleren zich te gaan vestigen op H20 door de vestiging op dit industrieterrein aantrekkelijk te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.