Bestuur en bedrijfsvoering

Bij de beschreven ambities voor de gemeente Oldebroek hoort een gemeente die zowel bestuurlijk als qua bedrijfsvoering toekomstbestendig is. Als CDA willen we hier invulling aan geven. We staan voor een bestuur dat dichtbij de burgers staat. Als middel om de politiek dichter bij de mensen te brengen, zijn we voorstander van wethouders die uit de eigen gemeente komen in plaats van daar buiten. De dorpsbudgetten willen we graag behouden en uitbreiden. Om dit mogelijk te maken moet de dorpscontactambtenaar beter zichtbaar zijn met een heldere rol. De samenleving kan met een voorstel komen voor een dorpsagenda. Belangrijk is ook, dat het gemeentelijke steunpunt in de Brinkhof in Wezep uitgebreid wordt met een gemeenteloket nieuwe stijl, voor een betere dienstverlening in de kernen Wezep en Hattemerbroek.

Samenwerken op het terrein van bedrijfsvoeringstaken binnen NEO (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) is prima en noodzakelijk, maar een bestuurlijke fusie is vooralsnog geen optie voor het CDA.

Het financiële huishoudboekje moet op orde zijn en blijven. De stijging van de OZB moet beperkt blijven tot het inflatiepercentage en ook de overige gemeentelijke lasten moeten tot een minimum beperkt blijven. We geloven in de kracht van de samenleving. Dat betekent dat de gemeente er is voor en van de burgers. Een ontwikkeling, die ook vertaald moet worden in de omvang van het gemeentelijk apparaat. De personeelsformatie kan alleen worden uitgebreid bij nieuwe taken waar structurele inkomsten bij horen. Bij een efficiënte bedrijfsvoering hoort tevens een duurzame samenwerking met omliggende gemeenten, zowel in H2O- als NEO-verband. Dit geldt vooral voor de inkoop van zorg en het afvoeren van afval.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.