De zorg

Het CDA streeft naar een maatschappij waarin burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Dat zien we gelukkig veel gebeuren in onze gemeente, er zijn voldoende mogelijkheden om collectief en individueel tot ontplooiing te komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn, faciliteert de gemeente ondersteuning, zodat mensen weer zelfredzamer worden en op eigen kracht mee kunnen gaan doen in de samenleving. Eenzaamheid blijft een groot sociaal vraagstuk en vraagt om een langdurige, intensieve aanpak. Een aanpak die ook breed gedragen moet worden door de samenleving, want eenzaamheid kun je niet oplossen vanuit het gemeentehuis. Denk aan een maatjesproject en meer ontmoetingsruimten.

Daarnaast onderschrijft het CDA de aanbeveling van de Adviesraad Sociaal Domein om flink te investeren in het gezondheidsbeleid: zowel regionaal als lokaal. De Adviesraad onderstreept dat met name chronische ziekten dienen te worden voorkomen. Daarnaast vinden we dat de gemeente de chronisch zieke mensen en mensen met een beperking moeten ontlasten qua financiën, die zij kwijt zijn aan zorg. Het antirookbeleid dient te worden aangescherpt, alcoholbeleid moet speerpunt worden, maar ook overgewicht is een forse risicofactor en dient te worden bestreden. Daarnaast is de toename van depressie een grote zorg en ook op dat punt adviseert de Adviesraad stevig actie te ondernemen. Er zijn signalen, dat mensen geen (hulp)vraag stellen vanwege hun eigen risico en geen geld hebben om hulp te betalen. Bij de keukentafelgesprekken moet meer continuïteit en intensiviteit geboden worden. Bij de inzet op preventie bij de jeugd moet er een nauwere samenwerking komen tussen de scholen het CJG.

De ingeslagen weg met ‘Oldebroek voor Mekaar’ vindt het CDA nog steeds een goede zaak! De agenda van de burgers moet leidend zijn. Daarbij blijft het van belang om scherp te bezien wat er wel en niet onder kan vallen en om te zorgen, dat de democratische legitimiteit wordt gewaarborgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.