Grondprijzen moeten duidelijk en betaalbaar zijn

In de gemeente Oldebroek is het grondprijsbeleid volop in discussie. In de vergadering van 1 februari is hierover gesproken, maar besluiten zijn niet genomen omdat de stemmen staakten. Dit geeft al aan dat er nogal verschillend tegen de voorstellen wordt aangekeken. De voorstellen zullen daarom de komende weken opnieuw aan de orde komen. Ook de voorstellen voor het grondbedrijf van de gemeente zijn aangehouden, wegens het staken van de stemmen. Duidelijke grondprijzen De grondprijzen gelden voor de gronden, die de gemeente verkoopt voor woningbouw, bedrijventerrein, winkels, etc. Zeker in een recessie is het grondbeleid erg belangrijk: alle mogelijkheden om grond te verkopen moeten worden benut en de verliezen moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Voor het bepalen van de grondprijzen heeft de gemeente een nieuwe berekeningswijze bedacht. De zogenaamde residuele referentieprijs. De naam verraadt de inhoud al: moeilijk en niet duidelijk. Om de waarde van de grond te berekenen moet onder meer de fictieve (theoretische) bouwprijs van een woning worden ingevoerd. Uiteindelijk rolt de grondwaarde uit de berekening. In theorie is dit waarschijnlijk een zorgvuldige methode Om de berekening toe te passen, is echter een gedegen kennis van de waarden van woningen en bouwkosten noodzakelijk. In de praktijk zal de toepassing veel vragen oproepen en aanleiding geven tot lange discussies. Naar de mening van het CDA is het daarom voor de gemeente Oldebroek niet een handige methode. Redenen: het is niet vooraf duidelijk en de berekening is te weinig inzichtelijk. Bovendien leidt deze methode mogelijk tot hogere grondprijzen. Bijvoorbeeld voor starterswoningen. In een tijd dat de woningbouw stil ligt en de werkeloosheid in de bouw snel oploopt, is dit naar onze mening een verkeerd signaal. Naar onze mening is het veel helderder en gemakkelijker om vaste prijzen te hanteren. Prijzen die gebaseerd zijn op de actuele marktwaarde. En daarbij kan natuurlijk per doelgroep (starters, huurwoningen, particuliere bouw, etc) en per dorp een bepaalde staffeling worden gehanteerd. Binnenkort zullen de grondprijzen voor de tweede keer binnen de gemeente besproken worden. Grote verliezen grondbedrijf Met het grondbedrijf van de gemeente gaat het niet goed. Woningen worden nauwelijks verkocht en nieuwe bedrijven melden zich maar mondjesmaat. In plaats van jaarlijks winst te boeken, worden nu forse verliezen geleden. Daarom wordt voorgesteld ongeveer 4,7 miljoen af te boeken, waarvan bijna 4 miljoen uit de NUON-gelden moet komen. Het spaarpotje loopt dus in hoog tempo leeg. Ons verhaal is dat het bij deze boekhoudkundige actie om de balans van de gemeente weer in evenwicht te krijgen niet mag blijven. De harde cijfers moeten leiden tot actie: hoe kan het verlies in het grondbedrijf worden beperkt?? Mogelijkheden waaraan gedacht kan worden:  Zijn er niches in de woningmarkt die bediend kunnen worden (traploze woningen, goedkope en/of dure appartementen, welstandsvrije woningen, kangoeroe-woningen, etc);  Waar kan worden gebouwd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door middel van bouwgroepen CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap);  Hoe kan meer gebruik worden gemaakt van de sterke kanten van Oldebroek, dat mensen aantrekt (veel ruimte en uitzicht, bouwen in linten, boerderijwoningen, dorpen en hechte samenleving)  Hoe kunnen we de jeugd meer aan de eigen dorpen binden (bouwen van starterswoningen, verstrekken startersleningen, nieuwe bedrijvigheid stimuleren, goedkope en kleine bedrijfsgebouwen ontwikkkelen, bedrijfsverzamelgebouwen)  Kunnen er afspraken worden gemaakt met woningcorporaties over bouw van huurwoningen of het opknappen of herstructureren van woningen  Kunnen er speciale themagerichte woongebiedjes worden ontwikkeld, zoals wonen in vakantiesfeer (parkstructuur, veel groen, relatief kleine woningen, etc)  Kan voor de bedrijventerreinen een meer concurrerende prijs worden gehanteerd en kunnen de gemeentelijke randvoorwaarden om bedrijfsgrond in de gemeente te kopen worden opgeschoond. Met bovenstaande ideeën willen we zeker niet suggereren dat het daarmee allemaal weer goed komt. Wat we wel bedoelen is, dat we in Oldebroek creatief aan de slag moeten om de verliezen te beperken en de gemeente financieel gezond en leefbaar te houden. Met alleen boekhoudkundige oplossingen komen we er in ieder geval niet!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.