Investeren in de samenleving is wel verantwoord!

It giet oan!!

Donderdag werd in de gemeenteraad besloten om te investeren in kunstgras in Oosterwolde, Oldebroek en Wezep. Het CDA is van mening dat het voor de toekomst en de leefbaarheid van onze dorpen goed is dat er voorzieningen zijn; dorpshuizen, sporthallen, scholen en buitensportvoorzieningen. Kunstgras past prima in dat plaatje. Het kan worden gebruikt voor voetbal maar ook voor bewegingsonderwijs en andere veldsporten. Belangrijk is dat de voetbalverenigingen als hoofdgebruikers ook het nodige bijdragen. Een deel van het benodigde geld wordt daarom opgehoest door de verenigingen en er zal ook de nodige arbeid moeten plaatsvinden. De partijen CDA en ABO bekenden in de raadsvergadering direct kleur en gaven aan voor kunstgras te zijn. Toch leek het er lange tijd op dat er opnieuw uitgesteld zou worden. De twijfelaars en tegenstanders van kunstgras zochten en vonden diverse argumenten om opnieuw te vertragen. Zo werd het college oa door hun eigen coalitie verweten dat ze het onderwerp eigenlijk weer zou moeten uitstellen. Gelukkig sloten uiteindelijk ook ChristenUnie, zei het aarzelend, en in hun kielzog de SGP aan. Het voorstel voor kunstgras, was een herhaling van het teruggenomen voorstel van begin 2012. Het college besloot het zelfde voorstel opnieuw voor te leggen, nadat alle clubs hadden aangegeven verder te willen met kunstgras. Inmiddels is gebleken dat de gemeente miljoenen heeft uitgegeven aan de uitbreiding van de eigen organisatie. Het CDA roept al langere tijd dat dit een verkeerde keuze was. Door extra te investeren in de organisatie komen investeringen in de samenleving onder druk te staan. Het CDA is van mening dat investeren in de samenleving wel verantwoord is. Door goede voorzieningen zoals dorpshuizen, scholen en bijdetijdse sportaccommodaties blijven onze dorpen leefbaar!

Heleen Mulder

Jules van der Weerd

Arjan Dickhof 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.