Ondernemen in Oldebroek

Uitgangspunt voor het CDA is dat de gemeente een proactieve en stimulerende houding toont met betrekking tot ondernemers en ondernemen.

Het CDA wil ondernemers en bedrijven in productie en dienstverlening steunen. Onze gemeente kent vele (kleine) ondernemers en familiebedrijven. Zij vormen het economische hart van de gemeente en zorgen voor werkgelegenheid. De ondernemers moeten daarom voldoende ruimte krijgen om een zaak te starten, op te zetten en uit te bouwen. We pleiten voor een houding vanuit de gemeente “ja het kan, mits” en niet “nee het kan niet, tenzij”. Meer ondernemers betekent ook dat veel potentiële werknemers geactiveerd worden om aan het werk te komen, vooral de laag opgeleiden.

Onze gemeente heeft een groot aantal agrarische ondernemers. Naast productie van ons voedsel spelen zij een belangrijke rol in het duurzame beheer van de natuur. Daarmee zijn zij kenmerkend voor onze groene, landelijke gemeente. Het CDA ziet zowel verbreding als schaalvergroting als ontwikkelingsmogelijkheid voor deze bedrijven en is voorstander van duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector. Wanneer een deel van de agrarische ondernemers zou stoppen en bedrijfsgebouwen leeg komen staan dreigt er een verpaupering van het landschap.

Met betrekking tot het vliegveld Lelystad vindt het CDA dat er wellicht positieve ontwikkelingen zijn voor Oldebroek (bv. werkzaamheden in de infra-sector en serviceactiviteiten) echter het gemeentebestuur dient zeer alert te zijn op grote overlast van het vliegverkeer voor de diverse kernen (zoals recent o.a. is aangetoond voor bv. Wezep). We pleiten daarom voor een spoedige herindeling van de vliegroutes met verbeterende resultaten voor de Noord Veluwe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.