Terugblik en vooruitkijken

In de afgelopen zittingsperiode heeft het CDA in de oppositie gezeten. Dit had tot gevolg, dat voor het CDA belangrijke punten niet gerealiseerd konden worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld: wethouders die in de eigen gemeente wonen, wethouders die per kern aanspreekpunt zijn, uitbreiding van de samenwerking in H2O verband, een behoedzaam personeelsbeleid en Oldebroek op de kaart zetten als recreatieve gemeente. Wat wel in samenwerking met andere partijen of alleen is bereikt, is het tegen gaan van de verpaupering van het buitengebied, de CPO (Collectief Particulier Ondernemerschap) projecten, scherper toezicht op de financiën, contant betalen bij het Klantencontactcentrum en een aanzienlijke verbetering van de onderwijshuisvesting!

Het CDA is voor de periode 2018 -2022 bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen, zodat voor het CDA essentiële punten een plaats krijgen in het beleid, dat de komende vier jaar gevoerd gaat worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.