Het CDA staat voor meer woningen in de gemeente Oldebroek voor elke doelgroep.

De woningen in Nederland zijn in zijn algemeenheid duurder geworden en dat geldt ook voor de gemeente Oldebroek. Dit resulteert in een lage beschikbaarheid van betaalbare woningen en de doorstroom is nihil.

Zwolle heeft groei-ambities en daardoor is er de neiging dat woningzoekenden buiten de stadsgrenzen op zoek gaan naar een woning.  Een deel daarvan zal op de Noord Veluwe terecht komen. Het CDA Oldebroek stelt het volgende voor:

  • We voldoen aan de behoeften van de diverse doelgroepen (starters, gezinnen en senioren) binnen de kernen (Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde, Noordeinde, ’t Loo) en letten op de diversiteit en leefbaarheid.
  • Inbreiding, lege plaatsen opvullen waar het kan, maar met voldoende ruimte voor groen. Verder moet de inbreiding zich richten op Seniorenwoningen, deze bewoners hebben het meeste baat bij korte afstanden tot diverse faciliteiten.
  • Er moeten woningen gebouwd worden in alle prijsklassen. Dit bevordert doorstroming en vormt een basis voor het in stand houden van faciliteiten. Het CDA Oldebroek is voorstander van een soepel beleid ten aanzien van andersoortige woonvormen. Daar waar het enigszins kan, zou het mogelijk moeten zijn een woning voor ouders te plaatsen op het terrein van kinderen. Dit bevordert de sociale cohesie en maakt het mogelijk voor ouderen om lang zelfstandig te blijven wonen.

Het CDA stelt dat zorg een basisrecht is.

Dat betekent dat zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat geldt voor de gezondheidszorg, maar ook voor de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen die psychische zorg of jeugdzorg nodig hebben. De gemeente is verantwoordelijkheid voor ouderenzorg en ondersteuning en Jeugd GGZ, Deze moet adequaat aangeboden worden.

We zien de laatste jaren steeds meer en meer problemen met name onder de jongeren. Drugs , alcoholgebruik en sociale ontworteling. Als CDA willen we die trend doorbreken met beleid dat meer gericht is op preventie en het stimuleren van sociale banden, waaronder het stimuleren van het verenigingsleven.

  • Preventie door voorlichting ten aanzien van roken, alcohol, drugs en bovenmatig gamen. Niets doen is geen optie.
  • Stimuleren van lichamelijke ontwikkeling door wekelijks gymlessen op de scholen te blijven faciliteren.
  • Preventie door aanmoedigen van sociale banden tussen muziek-, cultuur- en sportverenigingen.
  • Stoppen met ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets die alleen maar leiden tot onnodige behandelingen, om zo de jeugdzorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.