Vrije tijd

De Veluwe is het mooiste gebied van Gelderland en onze gemeente maakt daar onderdeel van uit. Daar zijn wij trots op. Die trots willen wij uitdragen, door recreatie te bevorderen en Oldebroek op de kaart te zetten. Concreet betekent dit het omarmen van recreatieve initiatieven van ondernemers en als gemeente tijd en arbeid investeren in het bekend maken en uitdragen van de gemeente Oldebroek als recreatieplek.

Oldebroek is een sportieve gemeente. De vele vrijwilligers die het sportleven mogelijk maken, verdienen onze steun en waardering. In de komende periode willen wij een balans bereiken in de financiering tussen sport en cultuur. Graag zouden we het bewegen onder de jeugd willen stimuleren door de formatie van de combinatiefunctionarissen uit te breiden. Deze professionals richten zich op het versterken van het bewegingsonderwijs en het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten. Daarnaast zoeken zij naar mogelijkheden om de sportverenigingen te versterken. Elke basisschool in de gemeente Oldebroek bieden wij extra gymlessen aan die gegeven gaan worden door deze combinatiefunctionarissen.

Cultuureducatie is eveneens van belang. Het CDA wil amateurkunst, waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn, blijven ondersteunen. Met name muziek als cultuurdrager en leverancier van mooie bijdragen aan concerten en optredens in de openbare ruimten, verdient een ruimere plaats in de Oldebroekse samenleving. Wij willen graag inzetten op een financiële bijdrage aan muziek verenigingen ten bate van de jeugdleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.