14 maart 2017

Zorgvuldigheid en Lef!

In de afgelopen raadsvergadering werden twee grote agendapunten behandeld, nl. het af of niet vestigen van twee grote agrarische bedrijven in Zieuwent, en het ‘Programma Lichtenvoorde’.

Het CDA maakte het verschil door zorgvuldigheid en lef!

 

Zorgvuldigheid

Sinds 2011 heeft de gemeente Oost Gelre een principe medewerking verleend voor de vestiging van twee grote agrarische bedrijven in het buitengebied Zieuwent. Het gaat om een pluimveebedrijf met 240.000 vleeskuikens en om een varkensbedrijf met o.a. ruim 3.000 zeugen en 9.000 biggen. Door o.a. de economische crisis hebben de vergunningaanvragen voor deze bedrijven een tijd stilgelegen, maar in 2016 zijn deze aanvragen door de initiatiefnemers weer opgepakt. Nu het e.e.a. concreter wordt is er een flinke discussie losgebarsten over het al of niet toestaan van deze bedrijven. De omwonenden zitten niet te wachten op deze bedrijven. Daar hebben we begrip voor. Maar aan de andere kant heeft de gemeente in het verleden wel haar medewerking verleend, en heeft het college dat in mei 2016 nog weer eens bevestigd richting de aanvragers.

 

In de discussie in de raad hierover zagen we dat de liberalen de hakken in het zand zetten door te stellen: medewerking is medewerking, dus de buurt heeft pech gehad en die twee bedrijven gaan er komen! Maar we zagen ook linkervleugel de hakken in het zand zetten door te stellen: we willen dit koste wat het kost niet meer, dus stoppen met de medewerking, de aanvragers hebben pech gehad en wat de negatieve juridische en financiële consequenties zijn voor de gemeente en aanvragers willen we eigenlijk niet eens weten, hebben we maling aan!

 

Beide stellingen op z’n zachts gezegd nogal ongenuanceerd. Op basis hiervan kun je geen goed zorgvuldig besluit nemen. Om die afweging voor deze specifieke gevallen wel goed te kunnen maken willen we eerst weten óf de gemeente juridische gezien de procedures wel stop kán zetten en als dit kan, wat dan de juridische en financiële gevolgen zijn voor de gemeente en aanvragers. Dit had naar onze mening de verantwoordelijk wethouder eerst moeten uitzoeken, voordat hij deze casussen ging bespreken in de raad! Gelukkig volgde de verantwoordelijk wethouder ons advies op, en niet dat van zijn eigen partij, en gaat hij alsnog de mogelijkheden en consequenties in beeld brengen.

 

Lef!

In de raadsvergadering van 25 maart 2015 heeft de CDA-factie het idee geopperd om, in navolging van het succesvolle Groenlose Vestingstadbeleid, ook voor Lichtenvoorde een dergelijk programma op te gaan starten. Dat bleek een goed idee te zijn, getuige dat het ‘Programma Lichtenvoorde’ nu voor lag in de raad.

 

Het ‘Programma Lichtenvoorde’ is een veelzijdig, integraal programma geworden, dat energie uitstraalt. Dat samen met burgers/verenigingen/ondernemers en andere belanghebbenden is opgesteld. Met veel projecten en project ideeën, die Lichtenvoorde zullen helpen om de échte kleurrijke hotspot van de Achterhoek te worden. Daar staan we dus helemaal achter. Alleen, één belangrijk onderdeel misten we, namelijk huisvesting voor jongeren/studenten.

 

Jongeren/studenten wonen graag in Lichtenvoorde. In het ‘Programma Lichtenvoorde’ wordt dat ook meerdere malen aangegeven. Ook van lokale makelaars vernemen wij dat er in Lichtenvoorde een grote behoefte is aan goedkope woonruimte, zoals bijv. woonstudio’s, maar dat die er dus niet zijn. Er zijn zelfs wachtlijsten! Hoe luxe wil je het hebben?! Als krimpregio moet je iedere jongere die je ‘vast’ kunt houden, ‘vast’ houden. Zij zijn van levensbelang voor de vitaliteit/leefbaarheid van onze regio en gemeente!

 

Het bouwplan Dijkstraat/Koemstraat (onderdeel van Programma Lichtenvoorde) is een prachtige kans om hier werk van te maken. Maar het college kwam met een voorstel dat neer komt op maximaal 20 grondgebonden woningen. Het college komt hiermee omdat er niet meer dan 20 contigenten beschikbaar zouden zijn.  Grondgebonden woningen zijn voor jongeren die net van school komen, onbetaalbaar en dus wordt er niets gedaan om deze jongeren betaalbare woonruimte, zoals woonstudio’s aan te bieden. Voor ons onacceptabel!

 

Het CDA heeft daarom het initiatief genomen om samen met NLOG en de VVD een voorstel in te dienen waarmee de huisvesting van jongeren in de gehele gemeente, dus ook in de kleine kernen en Groenlo, wel, en in een goede verhouding, van de grond kan komen. Een voorstel met lef, omdat marktpartijen worden uitgedaagd om hiervoor voldoende contingenten beschikbaar te stellen en goede bouwplannen te ontwikkelen. Dit voorstel is aangenomen.

En zo laat het CDA zien dat het naast zorgvuldigheid, ook lef heeft om besluiten te nemen waarmee we ons land, onze gemeente door geven aan onze jongeren.

 

Fractie CDA Oost Gelre:

Theo Donderwinkel 0544-376566

Niek Bragt, [email protected]

Carla Heming 0544-465506

Toon Hulshof 06-50227949

Theo Krabben 06-10731186

Walter Leemreize 06-22540413

Yvonne Winkel 0544-353282

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.