13 april 2017

Onnavolgbaar

In de raad van 4 april jl. werd op verzoek van VVD-raadslid Kees Porskamp gedebatteerd over de integriteit bij de gemeente Oost Gelre. Dit naar aanleiding van zijn vragen over de “bonnetjes” en opeens de nieuwe wending, zoals hij die in de pers weergaf. Volgens Porskamp was dit hard nodig omdat, de raad, het college van burgemeester & wethouders en de alle ambtenaren van Oost Gelre niet integer zijn. Wanneer je zulke zware beschuldigingen uit moet je met steekhoudende/harde bewijzen komen. Maar die kwamen er niet, waardoor dus de VVD-fractie, de hele gemeente onterecht in een zeer kwaad daglicht stelde. Dit is niet chique en dat verdient Oost Gelre niet!

 

Motie

Opmerkelijk is dat VVD onlangs juist complimenten gegeven heeft aan het college over hoe men met integriteit omgaat en nu toch met een motie kwam om de integriteit te verbeteren. Dit is reeds bestaand beleid en deze kreeg dan ook geen steun in de raad.
De samenleving en wetgeving veranderen en daar moeten we antwoorden op geven. Daarom heeft het CDA in november jl. een motie “Ambtenaar 3.0” ingediend om op deze veranderingen in te spelen en hierop antwoorden te geven. Dit proces is nog gaande en wordt door de gemeente breed opgepakt.

 

Positieve energie!

Integriteit staat zeer hoog in het vaandel bij de gemeente Oost Gelre. Dit bleek nog weer door de complimenten hierover die de Commissaris van de Koning 2 februari jl. aan Oost Gelre uitdeelde. Het CDA houdt dit vast en staat voor een integere gemeente. Daar mag u ons altijd op aanspreken!

Wij steken veel liever samen met de gemeenschap positieve energie in Oost Gelre, zoals bv de uitvoeringsagenda Economische Visie. Dát verdient Oost Gelre!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.