29 april 2017

Algemene Ledenvergadering 11 mei

Het CDA Oost Gelre nodigt  u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 mei a.s. De bijeenkomst zal gehouden worden bij Wijndomein Besselinkschans, Heringsaweg 18 Lievelde. We starten om 20.00 uur. Vanaf 19:30 uur is de zaal open, de koffie staat klaar! De mogelijkheid bestaat om een introducé mee te nemen. Ik hoop u allen te mogen verwelkomen.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Verslag ALV 27 oktober 2016

 3. Binnengekomen stukken / mededelingen vz

 4. Jaarverslag van de secretaris

 5. Jaarverslag van de penningmeester

 6. Verslag kascontrolecommissie door André Meekes en Nico Winkel

 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie; aftredend André Meekes

 8. Bestuursverkiezingen -Aftredend en niet herkiesbaar Mario Huinink

               Lichtenvoorde

 9. Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

   

  Pauze

   

 10. Presentatie conflict in Oost Oekraïne en rol van de OSCE  (Gerard Boink)

 11. Rondvraag

 12. Sluiting

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.