10 juni 2017

GR'18

Beste leden van het CDA afdeling Oost Gelre,

 

Tijdens onze Algemene Leden Vergadering (ALV) op 11 mei jl. spraken we over de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018 (GR 2018). We spraken af dat we zullen proberen zoveel mogelijk leden te betrekken bij de campagne, het samenstellen van de kandidatenlijst en het opstellen van ons lokale CDA-verkiezingsprogramma. In dat kader wil ik u het volgende vragen:

 

Verkiezingsprogramma

Zou u uw wensen, ideeën, thema's en punten waarvan u denkt dat die een plaats verdienen in ons verkiezingsprogramma, willen aangeven. Graag met een toelichting en een waarom. Graag ook zo spoedig mogelijk, zodat we goede ideeën tijdig in ons verkiezingsprogramma kunnen opnemen.

 

Kandidaat Raadsleden voor het CDA

Weet u zo potentiële kandidaten voor onze kandidatenlijst. Dit hoeven niet perse actieve CDA-leden te zijn, ze moeten wel het CDA-gedachtegoed kunnen uitdragen en een verrijking zijn van onze fractie. Graag een toelichting bij elke naam waarom u in hem/haar een goede kandidaat ziet. Samen met iemand anders uit bestuur/fractie zal onze voorzitter de door u voorgedragen kandidaat/kandidaten dan bezoeken voor een goed gesprek. Namen van potentiële kandidaten graag uiterlijk 1 augustus.

 

Campagneteam

Zou u zitting willen nemen in ons campagneteam (we hebben al campagneleiders en andere enthousiaste leden, maar vele handen maken licht werk.....)? Ook hier aanmelding graag uiterlijk 1 augustus.

 

Programmacommissie voor Verkiezingsprogramma

Zou u zitting willen nemen in onze Programmacommissie en samen het CDA-verkiezingsprogramma GR 2018 willen opstellen (ook hier, een begin is er al, maar vele handen maken licht werk....)? In verband met een tijdige start van het opstellen van het verkiezingsprogramma, opgave graag uiterlijk medio juni.

 

Door actief deel te nemen aan een of meerdere activiteiten maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden van uw lidmaatschap en heeft u direct invloed op de thema's en de richting die het CDA in Oost Gelre op wil tijdens de volgende raadsperiode.

 

Deur mekare, veur mekare....

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.