23 november 2017

CDA lijsttrekker Jos Hoenderboom schittert tijdens Politiek café in Mariënvelde

Donderdagavond 23 november vond in de BMV Mariënvelde een politiek café plaats met als thema de leefbaarheidsvisie kleine kernen. Dit politiek café was georganiseerd door de 6 kleine kernen van Oost Gelre. Lijsttrekkers of andere afgevaardigden van de zes politieke partijen die komend jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen deelnemen waren uitgenodigd om met elkaar het debat over de toekomstige leefbaarheid van de kleine kernen van Oost Gelre aan te gaan. Het feit dat de kleine kernen zelf de visie en deze bijeenkomst hadden opgezet en georganiseerd, geeft al aan hoeveel spirit en initiatief er uit deze kernen zelf komt. Gedebatteerd werd over een 6-tal thema’s:

  • Buurthuizen; zorg(en) voor en met elkaar;

  • Een groen en gastvrije omgeving met ruimte voor dynamiek;

  • Een gezonde lokale economie met ruimte voor agrarische ontwikkeling;

  • De basisschool; een thuis voor jong en oud met geschikte(onderwijs)voorzieningen;

  • Passende woonruimte voor iedereen;

  • Een programmamanager binnen de gemeente, speciaal voor het uitvoeren van de leefbaarheidsvisie.

Allemaal thema’s die het CDA zeer na aan het hart gaan en die inmiddels dan ook een prominente plek in het CDA-verkiezingsprogramma hebben gevonden. Het was dan ook geen verrassing dat CDA-lijsttrekker Jos Hoenderboom (tevens zittend wethouder voor kleine kernen) in staat was om op heldere en overtuigende wijze de steun en het belang uit te spreken die het CDA aan de kleine kernen wil (blijven) geven. In het debat wist Jos glashelder te verwoorden waar het volgens het CDA op aan moet met de leefbaarheid in de kleine kernen, hetgeen door het aanwezige publiek duidelijk op prijs werd gesteld. Maar de meeste waardering blijft natuurlijk uitgaan naar al die vrijwilligers in de kleine kernen die zich met tomeloze energie inzetten om hun kern ook in de toekomst levend en leefbaar te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.