22 oktober 2017

Doorbraak!

Doorbraak!

 

De afgelopen raadvergadering heeft het CDA een groot aandeel geleverd in een doorbraak. Een doorbraak in positieve zin, die de leefbaarheid in Oost Gelre ten goede komt!

 

Contingenten

Al een paar jaar heeft Oost Gelre last van en te kort aan wooncontingenten. Omdat de bevolkingsomvang in de Achterhoek, dus ook in Oost Gelre, kleiner zal worden in de toekomst, mogen er in Oost Gelre eigenlijk geen extra woningen bijkomen van de provincie. Op zich is dit begrijpelijk, maar daardoor kunnen verpauperde gebieden, zoals de leegstaande winkelpanden in de Dijkstraat in Lichtenvoorde niet omgevormd worden tot een mooi levendig woongebied. Het leefbaarheidsprobleem kunnen we zo niet aanpakken. Plekken met een leefbaarheidsprobleem zijn er meer in Oost Gelre, in Groenlo en de kleine kernen. Dit was en is voor het CDA onacceptabel. We hebben gezocht naar een ‘breekijzer’ om dit probleem wel aan te kunnen pakken. Het was ff zoeken, maar het ‘breekijzer’ is gevonden.

 

Breekijzer

Bij de vaststelling van ‘Programma Lichtenvoorde’ in de raad van 7 maart jl. is op voorstel van het CDA besloten om een onafhankelijke procesmanager aan te stellen die op zoek moest gaan naar oplossingen om wel voldoende contingenten te verkrijgen. Contingenten om bijv. de gewenste woonontwikkeling voor jongeren, kleine kernen voor elkaar te krijgen. In de afgelopen raad heeft genoemde procesmanager (dhr. Hoekstra) zijn bevindingen en aanbevelingen gedeeld met de raad. Het CDA zag hier aanleiding in om met een motie (voorstel) te komen voor een echte doorbraak. Dit is mogelijk omdat dhr. Hoekstra heeft geconcludeerd dat de provincie het strakke contingentenbeleid aan het los laten is. We beschouwen dit echt als een ‘breekijzer’. De provincie wil namelijk veel meer gaan kijken naar de kwaliteit van de woonplannen. Het aantal woningen in het plan is dan veel minder tot niet van belang.

 

Snel oppakken

CDA heeft voorgesteld dat met dit ‘breekijzer’ nu heel snel de verschillende plekken aangepakt moeten worden. Nog dit jaar ligt er een aangepaste stedenbouwkundige visie ter goedkeuring in de raad voor de Dijkstraat, waarbij de huisvesting van jongeren onder andere aan de orde zal komen. Wat ons betreft gaat begin volgend jaar de schop in de grond! We hopen dat met deze doorbraak Oost Gelre overspoelt gaat worden met nieuwe inwoners. Een dergelijke ‘overstroming’ vinden we helemaal niet erg!

 

 

Fractie CDA Oost Gelre:

Theo Donderwinkel 0544-376566

Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl

Carla Heming 0544-465506

Toon Hulshof 06-50227949

Theo Krabben 06-10731186

Walter Leemreize 06-22540413

Yvonne Winkel 0544-353282

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.