17 november 2020

Het Midden

Als je in de Verenigde Staten woont ben je óf Democraat óf Republikein. Meer smaken zijn er niet. Je bent vóór of tegen. Daardoor verharden discussies en leren de leiders van een machtig land de jeugd dat het niet gaat om wát je zegt, maar hoe hárd je het zegt. Zouden Amerikanen niet snakken naar een midden? Waarin je het soms eens bent met de een en soms met de ander? Want de waarheid/oplossing ligt meestal in het midden.

Het CDA voelt zich thuis in het midden. Het CDA verliest nooit uit het oog dat het onze belangrijkste taak is om tegenstellingen te overbruggen in plaats van uit te vergroten. Dat is in een tijdperk van sociale media niet de makkelijkste weg, maar wel onze diepste overtuiging. Ook in Nederland verhardt ons politieke klimaat en hebben we steeds vaker te maken met ‘korte lontjes’. Dat merken we af en toe ook in Oost Gelre. Maar juist in deze rare en moeilijke tijden is het CDA dé middenpartij die bruggen bouwt met zorg voor elkaar.

Zorg voor elkaar

Afgelopen dinsdag werd in de raad de gemeentebegroting voor 2021 behandeld. Een begroting van bijna € 74 miljoen. Het CDA heeft ingestemd met deze begroting omdat het, ondanks de corona crisis, goed gaat met de gemeente Oost Gelre. Dankzij de coalitie met het CDA wordt er in iedere kern nu volop gebouwd en staat Oost Gelre in Nederland op de eerste plaats als gemeente met de hoogste participatie van burgers in verenigingen en zorg.

Het CDA staat er voor dat niemand, ook tijdens de coronacrisis, tussen wal en schip valt. Daarom hebben we ingestemd met het voorstel van PvdA en VVD om de inkomenstoeslag van de mensen die drie jaar of langer een minimum inkomen hebben, te verhogen. Omdat wij als optimisten ervan overtuigd zijn dat de coronacrisis in de loop van 2021 afloopt, vinden we het verstandig om deze verhoging in eerste instantie alleen voor 2021 door te voeren. Het past bij ons om voor een degelijk en verantwoord financieel beleid te gaan. Echter, alle overige partijen maakte de keuze om de verhoging op voorhand structureel (meerjarig) in te voeren. Het CDA zal wel bij de begroting van 2022 e.e.a. opnieuw afwegen.

Aanvullend kwam het CDA met het voorstel dat mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geworden en/of in de schulden komen, een extra beroep kunnen doen op hulp/ondersteuning van de gemeente bij het vinden van een nieuwe baan. Dán maak je volgens het CDA een grote stap in het voorkomen van veel sociale ellende. En daarbij is werk het beste medicijn. Het mes snijdt dan aan twee kanten omdat hiermee ook wordt voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op een uitkering van de gemeente.  Een voorstel waar je niet tegen kúnt zijn, zou je denken….

Helaas kregen we voor dit idee van de andere partijen in de raad de handen niet op elkaar. Zij bleven star staan op de politieke linker of rechter kant, en kwamen niet tot het midden van het CDA, hoezeer we ons best deden een brug te slaan. Maar niet getreurd! Soms lukt het niet maar meestal lukt het ons wel. Want uiteindelijk, vroeg of laat, is de kans groot dat je toch uitkomt waar de waarheid/oplossing ligt, namelijk in het midden.

Fractie CDA Oost Gelre:

Niek Bragt, [email protected]

Carla Heming 0544-465506

Ruud Krabbenborg 06-20521539

Theo Krabben 06-10731186

Walter Leemreize 06-22540413

Dennis van Loon 06-49710504

René Plaggenburg 06-53395335

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.