03 februari 2018

Jos Hoenderboom, lijst 1, nr 1

Beste inwoners van Oost Gelre,

Op 21 maart a.s. worden ook in de gemeente Oost Gelre weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden voor de periode 2018-2022. Als lijsttrekker van het CDA - de grootste lokale partij in onze gemeente – wil ik graag kort terugkijken maar vooral duidelijk maken waar wij de komende 4 jaar aan willen werken.

 

Goede fundering gelegd

Het CDA heeft de afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad en in het college van Burgemeester en wethouders haar verantwoordelijkheid genomen. Veel is bereikt en veel is ook in de steigers gezet. Het gaat weer goed met de economie en werkgelegenheid in onze gemeente. Veel nieuwe en grote bedrijven hebben de ruimte gekregen op onze bedrijventerreinen en ook de agrarische sector heeft zich goed kunnen doorontwikkelen. Er komt glasvezel voor supersnel internet in ons hele buitengebied, de aanleg nieuwe N18 is in volle gang en er is veel geïnvesteerd in woningbouw in alle kernen. In het buitengebied is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid van  functieverandering naar wonen én woningsplitsing. De afgelopen 4 jaar zijn er in Oost Gelre 225 woningen bij gekomen, meer dan in onze buurgemeenten. Ook zijn veel bestaande woningen energiezuiniger gemaakt en zijn grote nieuwe energieprojecten goed van de grond gekomen, zoals Zonnig Zieuwent, Zonnig Groenlo en Vragender Duurzaam.

 

Voor álle mensen in heel Oost Gelre

Ons gemeentelijk huishoudboekje is op orde, de gemeentelijke belastingen zijn nog steeds de laagste in de regio en wij hebben ook kunnen zorgen dat de zorg in onze gemeente goed is gebleven ondanks de forse bezuinigingen vanuit Den Haag. Er zijn geen kinderen, ouderen of andere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, tussen wal en schip geraakt. Wij hebben zelfs kunnen investeren in de kwaliteit van zorg en in preventie, in multifunctionele accommodaties en in (inloop) voorzieningen in álle kernen. Accommodaties zijn aangepast voor minder-validen en in Mariënvelde staat de compleet nieuwe BMV. Wij hebben weer kunnen investeren in muziek en cultuur voor onze jongste jeugd op de scholen en bij de muziekverenigingen. We hebben geïnvesteerd in de sport, in onze sporthallen en in de buitensport, van kunstgrasvelden tot en met verbeterde  accommodaties voor de paardensport. Heel belangrijk voor ons verenigingsleven en álle vrijwilligers. De kleine kernen en het buitengebied staan weer hoog op de politieke agenda met de nieuwe Bovendorpse leefbaarheidsvisie. Er is nieuw optimisme ontstaan.

 

Opgestroopte mouwen

Maar er is geen tijd om achterover te leunen, integendeel. Want alles wat wij samen hebben bereikt, houdt geen stand als wij niet in staat zijn om onze jeugd en jonge gezinnen aan ons te blijven binden. Wij hebben op dit moment in onze gemeente veel meer werk dan mensen om het werk te kunnen doen. Wij zullen daarom alles uit de kast moeten halen om de aantrekkelijkheid van Oost Gelre nog groter te maken om al die mensen aan onze gemeente en aan onze bedrijven te binden. Al die mensen hebben woningen nodig, we moeten dus bouwen naar behoefte en in álle kernen de juiste woningbouwprojecten aanwakkeren. Ook moeten onze sport- en andere voorzieningen op niveau blijven.

Het gaat lukken als wij met zijn állen de mouwen opstropen. Voor het vitaal houden van onze leefgemeenschap en ons verenigingsleven hebben wij  iédereen nodig! Op dit moment staan nog steeds mensen ongewild aan de kant, mensen die langdurig werkloos zijn, mensen met een beperking en ook onze nieuwkomers uit andere landen. Menselijk en maatschappelijk kunnen wij dit niet accepteren. Wij hebben iedereen nodig, iedereen doet mee, iedereen telt mee! Daar zullen wij met zijn allen keihard aan moeten werken.

 

Onze ‘bouwploeg’

Wij hebben als CDA voor de komende 4 jaar weer een heel sterke kandidatenlijst met mensen die goed begrijpen wat nodig is. Mensen met ervaring in het bedrijfsleven, de bouwsector, de agrarische sector, de financiële wereld, het onderwijs, de zorg en de overheid. Mensen die een heel goede afspiegeling zijn van onze gemeenschap in héél Oost Gelre, mensen die weten wat er speelt en hoe je zaken concreet aanpakt! Mensen die denken vanuit kansen én die heel goed begrijpen dat alleen in samenwerking met u als inwoners, burgers, ondernemers en vrijwilligers goede resultaten kunnen worden behaald. Wij bouwen graag samen met u verder aan de toekomst.

Al onze kandidaten zullen zich de komende weken via verschillende kanalen en Social Media aan u voorstellen en daarbij voor iedere kern hun specifieke speerpunten naar voren brengen.

Samen bouwen we verder!

 

Stem 21 maart op het het CDA

 

www.cdaoostgelre.nl / FB, Twitter en Instagram

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.