25 oktober 2017

Jos Hoenderboom verkozen tot lijsttrekker CDA Oost Gelre

Tijdens de goed bezochte Algemene Leden Vergadering (ALV) van het CDA in Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier in Groenlo is afgelopen week CDA wethouder Jos Hoenderboom verkozen tot nieuwe lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hiermee kiest het CDA voor continuering van het zeer succesvolle functioneren van het CDA in zowel het college als de raad. Grootste drijfveer voor Jos Hoenderboom en de nieuwe CDA raadsfractie blijft hoe we samen onze gemeente zo aantrekkelijk mogelijk houden voor al onze inwoners en met name de jeugd. De jeugd hebben we nodig voor de leefbaarheid én voor onze economie.

Daarnaast werd door de ALV het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld. Speerpunten in het nieuwe programma  zijn wonen (met name voor jongeren en senioren), duurzaamheid, vrijwilligers en verenigingsleven, sport en cultuur, betere bereikbaarheid (zowel over de weg als met OV en ook digitaal) en tenslotte het aanjagen van bedrijvigheid en daarmee het stimuleren van de werkgelegenheid. Speerpunten die nadrukkelijk samenhangen met de door Jos uitgesproken drijfveer van het nog aantrekkelijker maken van onze mooie gemeente. Het nieuwe verkiezingsprogramma zal binnenkort uitgebreid worden gepubliceerd op de website van het CDA Oost Gelre en andere mediakanalen. Later zal ook nog een kortere publieksversie verschijnen waarbij per kern van Oost Gelre de belangrijkste speerpunten worden weergegeven.

Tijdens de ALV werd ook stilgestaan bij de onlangs doorgevoerde overdracht van het fractievoorzitterschap. Theo Donderwinkel werd daarbij bedankt voor de uitmuntende wijze waarop hij vele jaren uiterst succesvol de CDA-fractie in de gemeenteraad van Oost Gelre heeft geleid. Niek Bragt als nieuwe fractievoorzitter werd alle succes toegewenst in zijn uitdagende taak als nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.