26 april 2020

MegaMestVergisterNee negeert reactie CDA Oost Gelre

Op 25 mei jl. ontvingen we een email van dhr. Bongers van actiegroep MegaMestVergisterNee naar aanleiding van het artikel over 5G zendmasten in de Groenlose Gids. Dhr. Bongers gebruikte dit artikel als opmaat voor een discussie over de mogelijke mestvergister te Groenlo en nodigde het CDA uit voor een openbare discussie avond, door hen georganiseerd. 

Omdat we binnen onze partij iedereen aan het woord laten, maar ook altijd net reageren heeft dhr. Bongers de dag erop van ons onderstaande reactie ontvangen. We betreuren het dan ook ten zeerste dat dhr. Bongers in zijn laatste artikel in de Groenlose Gids beweert geen reactie te hebben gehad, een vreemde draai aan de feiten. Wellicht dat onze reactie niet paste? Wij vonden het een respectvol antwoord, oordeelt u zelf.


Datum: 26 mei 2020  
Aan: MegaMestVergisterNee
Onderwerp: Antw:  G-5 artikel / Bioraffinage Laarberg

Dag heer Bongers, Rob,

Hartelijk dank voor uw brief en reactie naar aanleiding van het artikel in de Groenlose Gids met betrekking tot 5G.  Als CDA hechten we er waarde aan om wanneer we tot mogelijke besluitvorming moeten overgaan, we ons goed laten informeren over de mogelijke gevolgen daarvan.  Hierin worden we gesteund door alle partijen, immers, iedereen zal iets van de voorliggende onderwerpen moeten vinden.  De uitrol van 5G ligt momenteel niet ter besluitvorming voor, echter houdt wel de maatschappij bezig en dan is het goed je daar een beeld bij te vormen. Wat zijn de voordelen, wat de nadelen en welke balans / onbalans is daarin te vinden.

In uw brief verlegd u de discussie naar de plannen van RMS aangaande het oprichten van een Bioraffinagefabriek op de Laarberg te Groenlo. Een dossier dat onze gemeente inmiddels al een aantal jaren bezig houdt en waarin de Rechtbank (zoals u reeds aangeeft) afwijzend tegenover een vergunning heeft gesproken. RMS is echter volhardend en gaat wederom een nieuwe procedure aan.  

Het is u niet vreemd dat het CDA enigszins anders in deze discussie staat dan uw actiegroep; in meerdere artikelen en online uitingen heeft u zich altijd fel uitgelaten jegens onze partij, cq leden, daarbij het scherpe woord niet mijdend.  Dat mag, en het feit dat u opkomt voor deze zaak begrijpen we zeker.  Echter, naast de zorgen voor de openbare gezondheid (die wij overigens ten volle delen), vinden we ook dat gekeken moet worden naar de meer dan 300 agrarische ondernemers die betrokken zijn, cq afhankelijk zijn van bioraffinage voor een verdere toekomst van hun bedrijf.   Een proces als deze dient daarom zorgvuldig en secuur uitgevoerd te worden, iets wat we helaas tot nu toe niet hebben teruggevonden getuige de duidelijke uitspraak van de rechtbank.    Dit betreuren we ten zeerste, van een partij met zulke grote plannen en zou je meer mogen verwachten, en zou aan transparantie en duidelijkheid niets mogen ontbreken.

Zoals reeds eerder aangegeven is gemeentelijke politiek nu niet aan zet. Een informatie avond anders dan die reeds zijn gegeven zien we dan ook niet als waarde toevoegend in dit proces.  Een avond waarin verschillende partijen tegen elkaar argumenteren over de voors en tegens zien wij nu evenmin zitten. Echter, u kunt er van op aan dat we dit dossier net als u nauwgezet volgen met de belangen van onze inwoners en ondernemers in het achterhoofd.

We vinden uw uitnodiging sympathiek, maar vergeeft u ons dat we daar momenteel geen gehoor aan zullen geven. Wanneer de tijd zich daartoe aandient, zijn we ten alle tijden bereid voor een eerlijk en open gesprek, zonder daarbij het publieke schrift als wapen te nutten;  we hebben wellicht meer gemeen dan men zo aan de buitenkant zal doen vermoeden.

Met vriendelijke groet,

Niek Bragt

Gemeenteraadslid Oost Gelre
Fractievoorzitter CDA
@. n.bragt@oostgelre.nl 

 

RECTIFICATIE 25-6-2020

Wij hebben in onze laatste update een brief gepubliceerd die aan het CDA was gericht met daarbij de opmerking dat wij nog steeds geen reactie van hen mochten ontvangen. Maar het tegendeel is waar want nu blijkt dat het CDA wel degelijk gereageerd heeft en een uitgebreide en inhoudelijke reactie via mail heeft gegeven. Op een of andere manier is deze mail helaas niet bij ons aangekomen.

Wij vinden dit heel vervelend en bieden langs deze weg onze excuses aan voor de gang van zaken.

Wij gaan graag in dialoog met alle lokale partijen die zich betrokken voelen bij de megamestvergister discussie. Misschien een geluk bij een ongeluk, we hebben nu wel een eerste stap in elkaars richting gezet.

Als we de inhoud van hun reactie goed interpreteren dan delen we zorgen omtrent het RMS plan en wellicht is dat een basis voor een dialoog?

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.