21 februari 2018

Niek Bragt, lijst 1, nr 4

Beste inwoners van Oost Gelre,

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.  In de aanloop daarnaartoe staat de plaatselijke politiek in de spotlight.

Een mooie gelegenheid om ons voor te stellen. Mijn naam is Niek Bragt, geboren en getogen Grollenaar en na wat omzwervingen in de wereld voor mijn werk, weer teruggekomen naar Oost Gelre. Samen met mijn lieve vrouw Linda en twee ondeugende jonge ventjes wonen we in Groenlo.

Als gemeenteraadslid voor het CDA, vind ik het bijzonder te mogen spreken namens -en het op te nemen voor- onze inwoners. Het motiveert om extra scherp te zijn; het continu de inwoner centraal zetten en je verplaatsen in diegene waarop het raadsvoorstel betrekking heeft. Juist dat denken vanuit het perspectief van een ander maakt het tot een van de meest interessante en leuke functies die je kunt hebben.

Waarom het CDA? Omdat het CDA er is voor iedereen.  Uw familie, uw gezin, uw vrienden maar ook uw buurt en uw vereniging vormen de basis van ons leven in Oost Gelre.  Daar moeten we zuinig op zijn en daarom vind ik dat iedereen daar best zijn steentje aan bij mag dragen.

Want het is goed toeven in onze gemeente en er kan en mág heel veel. En als we kijken hoe we er nu voor staan, hebben we de CBS-statistieken die ons worden voorgehouden- krimpregio? -toch aardig weten te verslaan. We groeien omdat we eraan werken, omdat we gemotiveerd zijn ervoor te gaan.

Juist door op alle fronten samen te werken en elkaar wat te gunnen kunnen we dit sterke fundament verder uitbouwen. We zijn er zelf bij om te zorgen dat bedrijven blijven en nieuwe zich hier vestigen. En dat jongeren terugkomen op hun eigen stek. Maar ook zorgen voor scholen, ruimte om te spelen en sporten, en investeren in goede zorg zodat de ouderen kunnen blijven.

In de politieke arena scherpen we onze standpunten aan. Flinke debatten aan tafel, soms harde woorden, maar altijd om daarna elkaar ook weer de hand te schudden om ons vervolgens weer te focussen op nieuwe initiatieven en voorstellen. Op deze manier hebben we in de raad de afgelopen vier jaar veel beslissingen genomen voor onze gemeente. Soms worden ze opgepikt door de pers, maar het merendeel wordt afgehandeld buiten de spotlights.

De komende vier jaar staat er nog veel te gebeuren voor onze mooie gemeente en ik ben ervan overtuigd dat wanneer we ons richten op “waarom het wel kan” we hier een bloeiende gemeente in de Achterhoek kunnen scheppen.

Daarom zet ik me de komende 4 jaar graag weer voor u in. De schouders eronder om samen verder te bouwen, voor ons, onze kinderen en alle mensen die zich hier welkom voelen.

Ga daarom vooral 21 maart stemmen voor uw gemeenteraad en zorg dat er weer een goede CDA-afvaardiging zit. Want juist de gemeentepolitiek gaat u aan!

Vriendelijke groet,

Niek Bragt

CDA, Lijst 1, plaats 4

Stationslaan 8, Groenlo

n.bragt@oostgelre.nl

www.CDAoostgelre.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.