12 maart 2021

NOABERSCHAP NU DOORPAKKEN

Noaberschap
De afgelopen tijd hebben we als gemeenteraad, en wij dus ook als politieke partij, een aantal pittige en moeilijke besluiten moeten nemen. Denk aan de zonneparken, Vitelco, corsobouwlocaties en de BMX-fietscrossbaan. Besluiten waarbij voor- en vooral tegenstanders vaak heftige reacties op ons afvuurden. Als grootste coalitiepartij vang je dan veelal de meeste wind. Dat is niet erg. Dat mag en kan natuurlijk en is in onze democratie gelukkig ieders goed recht. Alleen…..het lijkt er steeds vaker op dat het aloude en zo gewaardeerde noaberschap, zo kenmerkend voor onze streek, sleets is geraakt. Buren, en/of partijen die een (dreigend) verschil van inzicht hebben, staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Eén of meerderen partijen graven zich compleet in en lijken niet meer te willen bewegen. Ze willen niet luisteren naar elkaars argumenten om tot een voor een ieder acceptabele oplossing te komen. Slechts het eigen belang telt en een compromis is niet bespreekbaar. Over deze trend maken wij ons zorgen. Te meer omdat sommige populistische politieke partijen en dito media deze trend bewust versterken.

Kees Kiezel
Een voorbeeld hiervan is de column onder het pseudoniem Kees Kiezel, die wekelijks in de Elna verschijnt. Kees is overduidelijk geen fan van de raad, coalitie en al helemaal niet van het CDA. Zo’n beetje elke week wordt er door Kees wel een bak polariserend cynisme over ons uitgestort. Kees lijkt stoer en flink, want hij of zij durft van zich af te schreeuwen. Maar Kees is helemaal niet stoer en flink. Kees durft tot op heden zijn of haar echte naam niet eens bekend te maken. Dit getuigt niet van een open vizier en het nemen van verantwoordelijkheid. En zo behoort Kees ook tot de steeds groter wordende schare roeptoeters die lekker anoniem vanaf de zijlijn van alles menen te moeten zeggen en partijen tegen elkaar opzetten.

Algemeen belang
Het CDA ziet het als haar taak om altijd het algemeen maatschappelijk belang te dienen. Waarbij de uitgangspunten van onze partij leidend zijn, rechten en plichten, regels en wetten in acht genomen worden. Dat doen we, in tegenstelling tot sommige ander politieke partijen (kwam in de afgelopen raad nog een mooi voorbeeld van langs), altijd met hoor en wederhoor en met open vizier. Wij leggen altijd contact met voor- én tegenstanders en horen en bevragen hen. Indien nodig zelfs meerdere keren, om zoveel mogelijk informatie te krijgen voor een goede en zorgvuldige afweging. Hiervoor nemen we de tijd omdat bij het CDA zorgvuldigheid voor snelheid gaat. We beseffen ons ook goed dat niet iedereen met het uiteindelijke besluit even blij is. Ondanks dat wij goed geluisterd hebben naar álle argumenten kan het zijn dat in de totaalafweging het besluit een andere is dan de belanghebbende had verwacht of gehoopt. Ook dan zijn wij uiteraard bereid in gesprek te gaan om ons besluit te motiveren. Met open vizier.

Doorpakken, nu!
Met de besluiten zoals hierboven genoemd laat het CDA zien verantwoordelijkheid te nemen en door te pakken. Ook en juist als het moeilijk wordt, dat is kenmerkend voor het CDA. We lopen nooit weg voor onze verantwoordelijkheid! Wij zijn er als fractie van overtuigd dat je daarmee als gemeenschap van Oost Gelre écht verder komt. Nu is voor ons de hoogste prioriteit alles in het werk te stellen om onze burgers, ondernemers, horeca en verenigingen te helpen en ondersteunen zo goed en snel mogelijk uit de coronacrisis te komen. Daarvoor hebben wij met onze coalitiepartner het initiatief genomen voor een motie die dit moet bewerkstelligen. Mogelijk dat hiermee ook het noaberschap een flinke positieve impuls gegeven kan worden!

 

Fractie CDA Oost Gelre:

Niek Bragt, [email protected]
Carla Heming 0544-465506
Ruud Krabbenborg 06-20521539
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Dennis van Loon 06-49710504
René Plaggenburg 06-53395335

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.