11 maart 2018

Pro-motie

De raadsvergadering van 6 maart jl. was de laatste van deze raadsperiode. Een raadsperiode waarin wij als CDA veel voor Oost Gelre hebben bereikt. Daar zijn we trots op! Oost Gelre is de mooiste gemeente van de Achterhoek om te wonen en te werken. Met een sterk bedrijfsleven, een rijk verenigingsleven en talloze vrijwilligers. Dat vinden wij waardevol. Die kracht willen wij samen met onze burgers en bedrijven de komende jaren verder uitbouwen. Immers: Samen bouwen we verder!

 

Motie huisvesting basisonderwijs Groenlo

Naast bovenstaande pro-motie van Oost Gelre, werkt het CDA in de raad veelvuldig met moties, die soms de nodige e-moties oproepen. Zo hebben wij de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend die het college, en dan met name de onderwijs-wethouder, de opdracht heeft gegeven om ook de locatie Buitenschans in Groenlo (voormalige Bron) nader te onderzoeken als locatie voor een IKC. De wethouder had deze locatie niet verder onderzocht omdat het verkocht was en de eigenaar niet mee zou willen werken. Echter, navraag van onze fractievoorzitter Niek Bragt bij de nieuwe eigenaar, leerde ons dat deze best bereid was om mee te werken aan een onderzoek. De wethouder werd dus ‘ingehaald’ door het CDA, en daar baalde hij zichtbaar en hoorbaar behoorlijk van. Dat is jammer voor de wethouder, maar het beste voor Groenlo.

 

Motie duurzaamheid IEKC

De onderwijs-wethouder kreeg in diezelfde raadsvergadering nog een tweede motie van het CDA en een aantal andere partijen om de oren. Aanleiding hiervoor was dat de wethouder voorstelde het nieuw te bouwen IEKC in Lichtenvoorde niet echt duurzaam te laten zijn.  Als reden werd aangegeven dat een duurzaam gebouw veel extra kosten met zich mee zou brengen en het beschikbare budget hiervoor onvoldoende zou zijn. Een niet-duurzaam nieuw te bouwen school gebouw is voor het CDA onacceptabel. Je hebt als gemeente een voorbeeldfunctie. Hoe kun je dan als gemeente een school voor onze kinderen gaan bouwen die niet maximaal duurzaam is? Gaat niet gebeuren! Een hoog duurzaamheidsniveau hoeft niet automatisch tot hoger kosten te leiden.  De toekomstige wethouder gaat maar eens laten zien dat hij/zij een goede onderhandelaar is en goed is in slim en innovatief aanbesteden. De ervaring leert ons dat wanneer je slim en innovatief gaat aanbesteden je binnen het beschikbare budget tot het hoogste duurzaamheidsambitieniveau kan komen. De motie werd aangenomen. Er komt dus op initiatief van het CDA een écht duurzaam IEKC!

 

Commotie

De komende week gaan wij nog actief campagne voeren en zullen wij nog een aantal  acties op touw zetten die, in positieve zin, nog veel commotie zullen gaan opleveren. Bouw met ons samen verder en volg het CDA Oost Gelre op social media!

 

Fractie CDA Oost Gelre:

Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl

Theo Donderwinkel 0544-376566

Carla Heming 0544-465506

Toon Hulshof 06-50227949

Theo Krabben 06-10731186

Walter Leemreize 06-22540413

Yvonne Winkel 0544-353282

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.