01 maart 2018

Ruud Krabbenborg, lijst 1, nr 5

Type mens: Ondernemend, sociaal en een doorzetter

Ervaring: diverse bestuursfuncties, financiële achtergrond, energietransitie

Lijfspreuk: Pluk de dag!

 

Beste inwoners van Oost Gelre,

 

Op 21 maart 2018 zullen er in de gemeente Oost Gelre gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Ik heb besloten mij verkiesbaar te stellen voor het CDA Oost Gelre.

 

Ik ben 51 jaar, getrouwd en heb 2 dochters. Ik ben geboren en getogen in Zieuwent. In mijn dagelijks leven ben ik o.a. werkzaam als projectleider zonne-energie bij AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij). Daarvoor heb ik 28 jaar gewerkt als accountmanager MKB bij een coöperatieve bank in de regio.

 

Tot en met 19 maart 2018 ben ik bestuurslid van Zieuwents Belang. Binnen Zieuwents Belang heb ik mij ingezet om de leefbaarheid in Zieuwent naar een hoger plan te tillen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan glasvezel in het buitengebied en initiator van de coöperatie Bondgenoten io. Vanuit Zieuwents Belang ben ik secretaris / penningmeester van de Stichting Sponsorbundeling Zieuwent. Daarnaast ben ik trotse voorzitter van de coöperatie Zonnig Zieuwent / Kei Zonnig waarbij we sinds 2016 een collectieve zonnedak in Zieuwent in productie hebben genomen en een 2e dak wordt op dit moment in Lichtenvoorde gerealiseerd.

 

Mijn speerpunten voor alle inwoners van Oost Gelre en Zieuwent in het bijzonder zijn:

 

1. Bouwen naar behoefte

Huizen bouwen, ook in de kleine kernen! Huurwoningen voor starters zodat de leefbaarheid op peil blijft. Wij zijn en blijven voor woningsplitsing in het buitengebied. Voor goede plannen is er altijd ruimte.

 

2. Energietransitie

CDA zet vol in op duurzame energiebronnen. In 2030 willen we in Oost Gelre CO2 neutraal zijn. De discussie over grote(re) windmolens gaan wij niet uit de weg. Voorwaarde is wel dat de burgers van Oost Gelre nauw betrokken worden en substantieel kunnen mee participeren in de opbrengsten. Alle nieuwbouw woningen zijn vanaf nu energieneutraal en gasloos. Wij stimuleren het verduurzamen van de bestaande woningen en de gemeente faciliteert energiescans voor het gehele bedrijfsleven.   

 

3. Buitengebied

CDA is tegen het nieuw vestigen van intensieve veehouderij en voor herbenutting van vrijkomende agrarische bedrijven.

 

4. Oprichting gemeentelijk servicepunt voor vrijwilligers en verenigingen

De rol van de gemeente moet veranderen. Weg met  overtollige regels. Een nieuw gemeentelijk loket waar de vele onbetaalde vrijwillige bestuurders een beroep op kunnen doen bij vragen en nieuwe initiatieven.

 

5. Dorpsstraat Zieuwent
Herinrichting van de Dorpsstraat vanaf Lichtenvoorde tot aan de kern Zieuwent (burgerinitiatief uit het dorpsplan 2015-2025).

 

Ik wil graag voor u aan het werk! Samen bouwen we verder! Stem daarom, zeker als inwoner van Zieuwent,
21 maart 2018 op: Ruud Krabbenborg, Lijst 1, nr. 5

 

Met vriendelijke groet,    
Ruud Krabbenborg
ruudkrab@live.nl         
www.CDAOostGelre.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.