12 juli 2021

Signaal

Leefbaarheid en scholen

Voor het CDA is leefbaarheid van de kleine kernen en de wijken van Groenlo en Lichtenvoorde erg belangrijk. De beschikbaarheid van voldoende bouwkavels, vooral voor starterswoningen is belangrijk. Daar maakt het CDA zich altijd hard voor, zoals laatst in Vragender waar dankzij ‘druk’ van het CDA er toch bouwkavels beschikbaar komen. Maar ook het in stand houden van goede voorzieningen, zoals een basisschool, is een belangrijk element in het op peil houden van die leefbaarheid. Een goed overleg met de schoolbesturen Paraat en Delta is daarbij belangrijk. En meestal gaat dat goed. Maar soms gaat dat niet goed. Voorbeeld hiervan is het besluit van Paraat van ca. een jaar geleden om in de wijk ‘Het Hooiland’ in Lichtenvoorde (n.b. de grootste wijk van Oost Gelre!),  basisschool De Regenboog te sluiten. Het CDA was destijds de enige partij in de raad die hier krachtig tegen geprotesteerd heeft. Het CDA vond en vindt dat een heel slecht besluit van Paraat.

Nu dreigt ook schoolbestuur Delta het voorzieningenniveau van enkele wijken in Groenlo onder druk te zetten. De raad heeft ca. een jaar geleden besloten dat de nieuw te bouwen IKC’s in Groenlo voorzien moeten blijven van een gymzaal. Zo ook dus bij de nieuw te bouwen IKC St. Willibrordus aan de Karel Doormanstraat. De kosten voor de bouw van het IKC, inclusief gymzaal, zijn voor rekening van de gemeente. Dat is bij wet zo bepaald. Bij wet is ook bepaald dat de exploitatie van een IKC, inclusief gymzaal, voor rekening is van het schoolbestuur. Echter bij de St. Willibrorduschool geeft Delta nu aan dat de exploitatie van een gymzaal niet uit kan. Delta wil daarom geen gymzaal, hetgeen een verschraling betekent van het voorzieningenniveau én dus ook die van de leefbaarheid in de wijk. En dat wil het CDA niet. Daarnaast vindt het CDA het vreemd dat de exploitatie van een gymzaal nu opeens niet meer uit kan. Decennia lang kon blijkbaar de exploitatie van de gymzaal wel uit, en nu er een energiezuinigere gymzaal wordt gebouwd, kan de exploitatie opeens niet meer uit? Wij hebben Delta nadrukkelijk verzocht om inzage in de cijfers waaruit zou blijken dat een exploitatie van een gymzaal niet uit kan. Maar die hebben we als raad niet gekregen. Het CDA heeft daarom met een meerderheid in van de raad een krachtig signaal afgegeven aan Delta, dat we als gemeente gaan voor een IKC, inclusief gymzaal!

Windmolens

In 2008 is windmolenpark Hagenwind gerealiseerd. Dit park, met acht windmolens van 100 m. hoog, ligt in de gemeente Aalten tegen de gemeentegrens van Oost Gelre, bij wijk Flierbeek in Lichtenvoorde. De gemeente Aalten heeft aangegeven dat deze windmolens in de toekomst verhoogd mogen worden tot wel 180 meter. Hierover is in de wijk Flierbeek veel ongerustheid. Ook bij het college het CDA en de overige raadsfracties is hierover ongerustheid. Buurtbewoners van Flierbeek en het college hebben dit ook duidelijk kenbaar gemaakt bij het gemeentebestuur van Aalten. Als raad kun je dan bijvoorbeeld een motie opstellen en je zorgen uiten. Maar dat is dan in dit geval meer voor de bühne en voegt niet veel toe. Veel krachtiger en effectiever is om als fractie zelf contact op te nemen met je zusterpartij, in ons geval CDA Aalten. En dat hebben wij gedaan en daarbij over onze zorgen een helder signaal afgegeven.

Wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor de zorgen van Oost Gelre bij de besluitvorming extra aandacht krijgen en positief wordt beïnvloed.

Het CDA wenst u een fijne vakantie!

Fractie CDA Oost Gelre:

Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Ruud Krabbenborg 06-20521539
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Dennis van Loon 06-49710504
René Plaggenburg 06-53395335

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.