14 juli 2020

Zon en Regenboog

Zon en Regenboog
Zon en regen. Twee uitersten. De een geliefd, de ander ongeliefd of omgekeerd. T’s maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Verbindingen tussen die twee lijken niet mogelijk. Ze zijn te verschillend, de afstanden zijn te groot. Maar opeens, wanneer ze tegelijk écht hun best doen, ontstaat er toch een vorm van verbinding waaraan alle kleuren van het licht mee doen. Met als resultaat een prachtige regenboog.  Op de plek waar de regenboog de aarde raakt, vind je een pot met goud. Die is van onschatbare waarde waarop je zuinig moet zijn. Doe je dat niet dan valt de pot kapot en ben je het goud kwijt.
Zon in Zwolle
In de raad van 7 juli jl. hebben wij voor de komst van het zonnepark aan de Hegemansweg in Zwolle gestemd. We hebben voorgestemd omdat we als gemeente een enorme opgave hebben om in 2030 evenveel energie op te wekken als dat we gebruiken. Met alleen zonnepanelen op daken, ook al zouden we alles vol leggen, komen we er niet. Er zijn óók zonneparken nodig. Het CDA is tegen het grootschalig gebruik van landbouwgrond voor zonneparken. Dankzij het CDA mag er in Oost Gelre daarom maar maximaal 1% van de landbouwgrond gebuikt worden voor zonneparken. Met het zonneparken aan de Hegemansweg en de Vredenseweg in Zwolle en een park in Zieuwent en Lievelde is hiervan straks ongeveer de helft ingevuld. De zonnepark-dichtheid in het buitengebied van Zwolle is best hoog aan het worden. Het CDA gaat zich er daarom voor inzetten dat nieuwe zonneparken meer evenredig verdeeld worden over het grondgebied van de gemeente.
De komst van het zonnepark in Zwolle heeft tot veel protest geleid. De emoties tussen de voor- en tegenstanders zijn hoog opgelopen. Maar we hopen dat de sterke Zwolse gemeenschap elkaar weer weet te vinden. Door goed te luisteren naar elkaar en in alle rust met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn over en weer handreikingen gedaan en er kunnen er nog meer volgen. We hopen dat die opgepakt worden zodat heel Zwolle weer positieve energie krijg van de zon.
De Regenboog op ‘t Hooiland
De leefbaarheid in wijk ’t Hooiland heeft door de Wijkvereniging ’t Hooiland en het wijkgebouw de Bollemansschoppe een flinke boost gekregen. O.a. door de nauwe samenwerking met basisschool De Regenboog aan de Planetenstraat en de kinderen en hun ouders/verzorgers. Als het ware een ‘pot met goud’. Maar de leefbaarheid in de wijk ’t Hooiland is kwetsbaar. Daar moeten we voorzichtig en zuinig op zijn. Kinderen én een basisschool, zijn een onmisbaar onderdeel in het op peil houden van de leefbaarheid van de wijk. Het CDA heeft zich daarom de afgelopen jaren keihard ingezet voor het behoud van scholen in de kleine kernen en wijken.
Nu dreigt de Regenboog te verdwijnen uit de wijk. Wij, en de Wijkvereniging, maken zich hierover grote zorgen. Want wat is een woonwijk zonder school en zonder kinderen? Welke ouders met jonge kinderen kiezen er straks nog voor om te gaan wonen op ’t Hooiland, zonder school in het hart van de wijk? Als je als jonge ouders de keuze hebt, dan kies je voor een wijk met een school in het hart van de wijk, zonder dat je ook nog eens een levensgevaarlijke weg, zoals de Richterslaan, moet oversteken om bij die school te komen.
Wij hebben daarom het college en het schoolbestuur verzocht alsnog met álle betrokkenen om tafel te gaan. De problemen op tafel te leggen met de intentie om een oplossing te vinden die voor álle partijen acceptabel is! Dit hebben we gedaan met een motie die door de raad aangenomen is. We hopen dat hiermee wordt voorkomen dat de ‘pot met goud’ voor ’t Hooiland kapot gaat vallen!

Fractie CDA Oost Gelre:

Niek Bragt, [email protected]
Carla Heming 0544-465506
Ruud Krabbenborg 06-20521539
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Dennis van Loon 06-49710504

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.