13 februari 2018

Zorgvuldigheid kent geen tijd….

Dagblad de Gelderlander ‘kopte’ donderdag 8 februari 2018 ‘CDA steekt stokje voor komst megastal’. Als CDA Oost Gelre zeggen we: deze ‘kop’ klopt!

 

In de raad van 6 februari jl. hebben wij een motie ingediend die genoemde ‘kop’ in De Gelderlander opleverde.  Onze collega-politieke partijen schreeuwden moord en brand. De motie werd aangenomen. Dat schreeuwen zal wellicht nog even doorgaan, maar wij hebben als politieke partij gedaan wat verwacht mag worden; een zorgvuldige belangenafweging op basis van alle relevante informatie.

 

Schreeuw om informatie

Tijdens de raadsvergadering op 7 maart 2017 in de oude Calixtuskerk in Groenlo en bij onze ‘Fractie op locatie’ in Zieuwent op 14 november jl., waren veel tegenstanders van de nieuwvestiging van de twee megastallen in Harreveld en Zieuwent aanwezig. Met een duidelijk mening. Daar hebben wij goed naar geluisterd.

Het CDA heeft van af het begin expliciet aangegeven te gaan voor een zorgvuldige belangenafweging op basis van relevante informatie. Deze informatie hadden we op dat moment nog niet ontvangen. We hebben keer op keer wethouder Van Uem gevraagd: ‘Waar blijft het? Schiet eens op, pak nu eens door!’ Eindelijk……, op vrijdag 26 januari 2018 kwam de wethouder met de informatie. Zoals beloofd, heeft het CDA vervolgens een standpunt ingenomen. Men moet het CDA dus niets verwijten. Dat had, wat ons betreft, veel eerder gekund.  

 

Kwaliteit

De agrarische sector is een zeer belangrijke economische pijler voor onze (lokale) economie. Veel mensen verdienen, direct of indirect, hier hun brood mee. Schaalvergroting is voor de sector noodzakelijk om te kunnen overleven, maar voor ons is de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, landschap en gezondheid) hierbij voorwaardenscheppend. De belangenafweging vonden wij lastig. Wat het met name lastig maakte was dat wethouder Van Uem in 2016 tegen de initiatiefnemers van de megastallen zei:’ Ga uw gang maar!’ Hij wekte hiermee verwachtingen. Nogal ondoordacht en niet handig. Hij had in 2016, en niet pas in 2017, politiek en bestuurlijk moeten aanvoelen dat deze kwestie op het niveau van de gemeenteraad aangekaart moet worden. Dan was al dit gedoe nu niet nodig geweest.

 

Nu, alles afwegende: wij vinden dat met de nieuwvestiging van deze twee megastallen er te veel geweld wordt aangedaan aan de kwaliteit van de leefomgeving.

De komende 10 jaar zullen ongeveer 100 van de 300 agrarische bedrijven in Oost Gelre gaan stoppen. Er komen veel locaties vrij. Moeten we dan nog wel nieuwe locaties gaan bestemmen met een slechte ruimtelijke kwaliteit? Nee!

Wij kiezen voor een ander beleid, namelijk het zgn. ‘plussenbeleid’ dat reeds door de provincie is opgestart. Dit houdt in dat we agrarische bedrijven de mogelijkheid geven om diervriendelijker en milieuvriendelijker te gaan produceren. Oude stallen worden gesloopt en er is een alternatief voor nieuwvestiging. Dat geeft perspectief met een win-win-win situatie!

 

Het nemen van besluiten, hoe lastig ook, is ons vak. Het CDA loopt daar niet voor weg. Dat doen we zo zorgvuldig mogelijk waar tijd of gebrek aan tijd geen rol speelt. Immers, zorgvuldigheid kent geen tijd!

 

Fractie CDA Oost Gelre:

Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl

Theo Donderwinkel 0544-376566

Carla Heming 0544-465506

Toon Hulshof 06-50227949

Theo Krabben 06-10731186

Walter Leemreize 06-22540413

Yvonne Winkel 0544-353282

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.