31 januari 2017

CDA-fractie komt naar Vragender

De raadsleden van het CDA Oost Gelre vergaderen twee keer per maand op de dinsdagavond in het stadhuis van Groenlo. In deze vergaderingen komen de agenda's aan de orde van de raadscommissie , raadsvergaderingen en actuele onderwerpen. Om daarover uitleg te geven, gaat het CDA vergaderingen houden op locatie en wel op dinsdag 31 januari bij restaurant Beneman in Vragender.

De CDA-fractie stelt: "Wij kunnen ons voorstellen dat het lang niet voor iedereen duidelijk is wat, waar en waarom er zoveel vergaderd moet worden! Dit willen wij graag veranderen. Dat gaan wij doen door fractievergaderingen op locatie te houden. Daarbij zijn belangstellenden van harte welkom, zodat de raadsleden uitleg kunnen geven. Maar dat niet alleen, wij vragen en geven u ook de gelegenheid om vooraf aan de vergadering uw persoonlijke of plaatselijke dilemma's met ons te delen”.

Op dinsdag 31 januari vergadert de fractie bij restaurant Beneman in Vragender. De fractievergadering bestaat uit twee delen, het openbare gedeelte begint om 19.30 uur en aansluitend uiterlijk om 21.00 uur het besloten gedeelte.
Iedereen - niet allen CDA-leden maar ook niet-leden - is welkom in het openbare deel van de vergadering. Ook is er de mogelijkheid om bespreekpunten of vragen voor de vergadering aan te leveren. Vanaf 19.00 uur is er een inloop, voor een praatje met (één van) de raadsleden. Wie iets te vragen of te melden heeft kan mailen naar cdaoostgelre@gmail.com of naar t.donderwinkel@oostgelre.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.