Onze Speerpunten

Onze Speerpunten

Het CDA wil:

1. Meer regionale samenwerking met buurgemeenten en onze Duitse buren.

2. Eigen verantwoordelijkheid versterken en daar waar noodzakelijk ondersteunen.

3. Meer werkgelegenheid door vestiging van nieuwe innovatieve bedrijven.

4. Onderwijs dichtbij in passende en bijdetijdse onderwijshuisvesting.

5. Een aantrekkelijk woon -, werk - en leefklimaat voor met name gezinnen en starters.

6. Optimale bereikbaarheid over spoor, weg en de digitale snelweg.

7. Een aantrekkelijke gemeente voor recreatie, toerisme en culturele activiteiten zijn.

8. Dat iedereen meedoet in onze samenleving met een goede balans tussen voorzieningen en maatwerk.

9. Inzetten op verduurzaming van onze woon - en leefomgeving.

10. De bestaande woningvoorraad omvormen naar passende en aanvullen met innovatieve woonvormen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.