8. Martijn Markus

Fractielid

Martijn Markus CDA Lijst 1 nummer 8

Ik ben Martijn Markus. Geboren in Ede, maar deels getogen en woonachtig in Herveld-Andelst. Eén van de prachtige kernen in onze gemeente! Getrouwd met Annediene en in het rijke bezit van een geweldige dochter Louke. In mijn vrije tijd sport en lees ik graag.

Na het doorlopen van de middelbare school en het afronden van een bedrijfseconomische en bedrijfskundige studie inmiddels al weer geruime tijd werkzaam bij een geweldig middelgroot Europees georiënteerd bedrijf in de regio. Binnen die leuke organisatie verantwoordelijk als Manager Operations voor diverse afdelingen zoals Financiën, Customer Contact Center en Logistic & Facility support. Ook draag ik met mijn expertise en ervaring bij aan verschillende projecten.

Altijd ben ik als vrijwilliger actief bij de diverse verenigingen waar ik bij aangesloten ben omdat ik graag sport of daarvoor interesse heb. Dat is nog steeds het geval. Ik oefen nog diverse vrijwillige functies uit binnen onze gemeenschap. Dát is namelijk het belangrijkste onderdeel van een bruisend (verenigings)leven. Je doet het met en voor elkaar!

Een klein beetje gegrepen door het virus dat “politiek”heet ben ik begin 2014 mee gaan kijken met de CDA fractie van de Overbetuwe. Ik was toe aan iets anders. Vrijwilliger in het lokale verenigingsleven of volksvertegenwoordiger is nu eenmaal een wezenlijk verschil. Op een andere wijze iets kunnen betekenen voor de inwoners & ondernemers en de daarbij behorende verenigingen, groeperingen en instanties is iets wat mij aantrok. Na een erg warm onthaal ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt en heb ik me verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen van maart 2014. Na de enorme overwinning van het CDA dat jaar ben ik al bijna 4 jaar raadslid van deze gemeente en heb ik het enorm naar mijn zin! Daardoor stel ik me ook weer beschikbaar voor de verkiezingen van 2018.
We mogen trots zijn op onze gemeente en hoe we er momenteel voor staan. Er is de afgelopen 4 jaar heel hard gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente. Verder heerst er een positief gevoel en wordt er op een constructieve wijze samengewerkt binnen de hele gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

Waarom het CDA?

Op basis van mijn idealen wil ik graag werken aan het welzijn van Overbetuwenaren. Deze visie met idealen, normen en waarden en principes sluiten het beste aan bij het CDA Overbetuwe. Zo heeft het CDA in mijn beleving de meest realistische kijk op de inzet van de beschikbare middelen uitgaande van de drie K’s, te weten Kernen, Kwaliteit en Kostenbeheersing. Daarnaast zit de kracht in de mensen zelf. Wij doen het graag samen met de inwoners en ondernemers van deze gemeente! Dat bewijst ook de samenstelling van onze partij. Elke kern is goed vertegenwoordigd.
Binnen het CDA ben ik lid van de commissies: Gemeentebrede en Financiële Zaken, Sport, Vastgoed en Recreatie/Toerisme. Daarnaast probeer ik en met mij nog een aantal anderen met mij ons te richten op de jongeren. Vanuit mijn functie als raadslid CDA Overbetuwe ben ik ook lid van de Auditcommissie. Dit orgaan is vanuit de Raad verantwoordelijk voor de aanbesteding van de accountant en de afstemming richting raad inclusief de accountantscontrole, zodat die efficiënt en doeltreffend plaatsvindt. Deze extra functie sluit natuurlijk perfect aan bij mijn theoretische achtergrond en ervaring.
Je kunt mij altijd benaderen bij vragen, voor opmerkingen of als je een keer ergens over wilt praten. Wij zijn als CDA goed bereikbaar en in elke kern van Overbetuwe zeer goed vertegenwoordigd. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.