5. Mart van Baak

Fractielid

Mart van Baak Lijst 1 CDA nummer 5

Voor vragen of problemen, neem contact op met Mart Vraagbaak

Iets persoonlijks  ….

In 1988 ben ik samen met Mariet en onze twee dochters Lyanne en Marjon, van Rhenen naar Zetten verhuisd. Enkele jaren later werd onze zoon Menno geboren. Nu zo’n kleine 30 jaar later, is onze familie uitgebreid met 4 prachtige kleinkinderen. Wij mogen ons nu met recht een Zettense familie noemen, want ook kinderen en kleinkinderen wonen allemaal in het Overbetuwse dorp met al die geweldige faciliteiten. Een uitgebreid winkelbestand, 3 basisscholen, het HPC, een sporthal, bibliotheek, zwembad, treinstation, een rijk verenigingsleven, wat wil een mens nog meer? Voor onze kinderen was dat een belangrijke redenen om in Zetten te blijven.

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor mij, ondanks het feit dat ik doordeweeks dagelijks naar Utrecht moet, waar ik met veel plezier als projectleider werkzaam bij een laboratorium.

Dat thuisgevoel hebben we ook te danken aan onze betrokkenheid bij het verenigingsleven. Direct na onze komst naar Zetten hebben we ons aangemeld als vrijwilligers bij de basisschool en gedreven door al die betrokken mensen ben vervolgens nog actief geweest in het bestuur van Dorpsvereniging Hemmen en werd ik betrokken bij de organisatie van bevrijdingsfestiviteiten in 1995 en de Zetten 1000 festiviteiten in 2005. Zo’n 20 jaar geleden zette zoontje Menno zijn eerste stappen op het voetbalveld van s.v. Excelsior. Via de bekende stappen, van jeugdleider, jeugdtrainer, jeugdcommissie werd ik eind 2005 jaar geleden gevraagd om voorzitter te worden van deze mooie vereniging. Na 8 jaar hard werken met heel veel enthousiaste vrijwilligers hebben we met elkaar veel bereikt door o.a. de verbouwing van het clubgebouw en de realisatie van een prachtig kunstgrasveld. Al dat vrijwilligers werk, heeft mij en Mariet zo ontzettend veel opgeleverd, zoveel goede contacten en vrienden, maar ook levenservaring en wijsheid. Het woord vereniging komt van het werkwoord ‘verenigen’. Dat je met verenigen echt veel kan bereiken hebben we met elkaar bewezen en daar kijk ik nog met veel voldoening op terug. En daarmee heb ik het bruggetje naar het CDA!

Waarom ik kies voor het CDA ….

Na een goed gesprek met Jan van Baal en overtuigd van de CDA-visie over de toekomst van onze dorpen heb ik me aangesloten bij CDA Overbetuwe met als (onverwacht) gevolg dat ik in maart 2014 direct als raadslid aan de bak mocht. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat het even duurde voordat ik, als verenigingsman, mijn weg wist te vinden tussen de politici en bestuurders in Elst.

Inmiddels zijn we vier jaar verder en ben ik er nog meer van overtuigd dat ik mij bij de goede ‘club’ heb aangesloten. Ik ben onder de indruk geraakt van alle kennis die er binnen onze CDA- fractie is. Maar misschien nog wel meer enthousiast geraakt door de grote betrokkenheid waarmee onze fractieleden zich inzetten om het beste voor de inwoners van onze gemeente te bereiken. En dat laatste gebeurt dus vooral in de dorpen en de wijken en door de vele contacten die we met elkaar hebben. Misschien zijn we zelfs wat te bescheiden op momenten dat er een succes te vieren viel. Maar bescheidenheid siert de mens en siert onze partij.  Het CDA is mijn ogen de partij die in Overbetuwe heeft getoond een betrouwbare partij te zijn! Een partij met een duidelijke visie en een partij die oprechte betrokkenheid toont en actie onderneemt. Ik wil mij namens het CDA graag inzetten voor de toekomst van onze mooie dorpen, haar inwoners en voor de ‘nieuwe’ generatie, onze kinderen en kleinkinderen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.