09 november 2017

Begroting 2018 - Een dijk van een begroting

CDA Overbetuwe heel tevreden met begroting 2018

De gemeentebegroting 2018 is unaniem vastgesteld. De hele gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het College van B&W. Onze wethouders Wijnte Hol en Jan van Baal namens het CDA hebben prima werk geleverd.

Ook in 2018 wil de CDA fractie in onze gemeente verder investeren in leefbare dorpen en kernen. De volgende moties zijn nu op initiatief van de CDA fractie door de gemeenteraad aangenomen

Klik hier voor de volledige inbreng voor de begrotingsraad 2018.

Wij bedanken iedereen die actief heeft meegedacht bij de totstandkoming van de nieuwe opdrachten die aan het college worden meegegeven. Het CDA heeft ook actief meegedacht met plannen van andere raadsfracties. Nieuwe ideeën ontwikkelen we graag bij voorkeur met bewoners, instellingen en verenigingen. Zo helpen we Overbetuwe echt vooruit!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.