23 januari 2019

Elst Centraal “Uw creatieve plan op deze toplocatie"

Elst Centraal “Uw creatieve plan op deze toplocatie”

U zult ongetwijfeld hebben gelezen in de krant of via social media hebben vernomen dat Rijnstate van plan is om zich te vestigen bij het station in Elst.

Afgelopen dinsdag heb ik samen met een afvaardiging van Rijnstate de gemeenteraad geïnformeerd over de komst van een polikliniek naar Overbetuwe. Dit is natuurlijk een unieke kans om het stationsgebied een goede invulling te geven en de vestiging levert een enorme impuls aan bijvoorbeeld de werkgelegenheid of aan het vestigingsklimaat voor andere bedrijven. Maar zoals ik ook aan de Raad vertelde, betekent de komst van Rijnstate in het hart van de Betuwe ook een verbetering van de bereikbaarheid tot de meest voorkomende poliklinische zorg voor onze inwoners en buurgemeenten. Dat is misschien wel het beste nieuws!

De meeste reacties van onze inwoners, bedrijven en instellingen die mij rechtstreeks of via de media bereiken zijn voor het overgrote deel ronduit positief en enthousiast en daar ben ik erg blij mee. Ook ontvingen wij felicitaties van gemeenten in de regio en daarmee wil ik het belang aangeven van dit nieuws want iedere gemeente wil graag een goede zorgvoorziening. Het is daarom niet vreemd dat een politieke partij in Arnhem tracht om de polikliniek in Arnhem Zuid te behouden. Het is dan goed om te beseffen dat Overbetuwe haar zegeningen moet tellen met deze kans. Natuurlijk moeten de plannen nog verder uitgewerkt worden maar op hoofdlijnen zien de plannen van Rijnstate er prima uit! De bal ligt nu bij de gemeente en daarom gaan wij snel doorpakken om deze kans te verzilveren. Dat betekent dat ik al in maart een voorstel aan de gemeenteraad ga voorleggen om de start van de bouw in 2021 mogelijk te maken. Ambitieus maar zeker haalbaar!

Natuurlijk leven er nog vele vragen over wat er precies gaat gebeuren en wat de komst van Rijnstate betekent voor andere plannen die er zijn voor de stationsomgeving. Ik noem bijvoorbeeld het idee om op deze locatie het nieuwe zwembad te vestigen. Ik kom daar later op terug maar ik kan u met zekerheid vertellen dat de komst van Rijnstate deze plannen niet beperkt maar dat de mogelijkheden daardoor juist groter worden. In de volgende column zal ik dieper ingaan op de plannen en ook het accent leggen op alle andere wensen in het gebied zoals verkeersafwikkeling, parkeren en andere plannen zoals het zwembad en sporthal.

Met hartelijke groeten,

Wijnte Hol

Projectwethouder Elst Centraal

w.hol@overbetuwe.nl  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.