18 augustus 2018

Inbreng CDA Raadsvergadering Rapport Berenschot

Inbreng raadsvergadering Rapport Berenschot.

Onze raad en participatie

Voorzitter,

Vorige week bij de presentatie van het Berenschot rapport heb ik aan het eind van de presentatie de vraag gesteld: hoe kunnen we op een originele manier samen reflecteren op dit rapport? Dat is best complex, want het voorliggende vraagstuk is een soort organisatievraagstuk dat we logischerwijs in de openbaarheid met elkaar gaan bespreken.

Voor de CDA fractie is het ook een serieus onderwerp. Het gaat over samenwerken en het gaat over functioneren van onze lokale democratie. Over onze rol en over het betrekken van burgers. De titel van het rapport ‘schurende democratie’ roept al snel een onheilspellend beeld op, zoals ook de onderzoeker al aangaf in zijn inleiding. Mijn eerste gedachte: mooie titel, heel knap bedacht. En de tweede gedachte: maar een democratie moet altijd schuren want zonder schuring of wrijving geen glans en zonder tegenstelling geen democratie.

Collega’s van de raad.

De CDA fractie heeft in april ook bewust de keuze gemaakt om de motie ‘optimalisatie samenwerking tussen raad en college’ mede te ondertekenen. Omdat ook wij het belangrijk vinden dat er op een goede en gestructureerde manier wordt samengewerkt met oog en respect voor alle partijen, voor wijkplatforms, dorpsraden, voor burgers, en , last but not least, voor elkaar. Want juist op dat punt kan deze raad zich ook blijven onderscheiden van andere gemeenteraden. Door elkaar ondanks meningsverschillen te blijven opzoeken. De CDA fractie is voorstander van een duidelijke dualistische rol waarbij de raad op zoek kan gaan naar eigen issues en die ook actief kan agenderen.

Wij hebben de onderzoekers onze zienswijze meegegeven en daarvan ook keurig een verslag ontvangen. Hulde aan de onderzoekers voor hun snelle acties en ook voor het prettige gesprek. En voor de buitengewoon goede presentatie. Want je moet het maar kunnen: met je NS fiets naar een willekeurig gemeentehuis gaan, een aantal gesprekken voeren en dan met zo’n beknopt maar toch doordacht rapport te komen.

De CDA fractie ziet ook dat de samenleving verandert. De rol van de gemeenteraad evolueert en wij gaan mee. Tegelijkertijd zien we helaas ook dat burgers niet altijd interesse tonen in lokale onderwerpen. Sommigen natuurlijk wel, maar velen worden pas actief als er onderwerpen spelen die hen direct raken. Onze fractieleden zijn allemaal actief geworden omdat we wat willen bijdragen aan onze directe leefomgeving. De rol van raadslid is daarvan één rol. Een rol die overigens (in elk geval in de acht jaar dat ik dit nu doe) er niet gemakkelijker op is geworden. Door de complexiteit van de vraagstukken moet je welhaast een professional zijn om het allemaal te kunnen overzien. En formeel gezien zou een gemeenteraad een lekenbestuur moeten zijn met mensen uit alle geledingen van de samenleving. En laten we eerlijk zijn: ondanks 15 nieuwe mensen zijn we nog steeds niet helemaal representatief.

Overbetuwe verandert ook natuurlijk. En gelukkig lezen we ook overeenstemming over het feit dat het goed gaat met onze gemeente. Maar tegelijkertijd houden onze problemen niet op bij de grens van de gemeente. Juist in de steden om ons heen zien we ook problemen die om een oplossing vragen. Hoeveel tijd zijn ook onze bestuurders niet bezig met regionale samenwerkingsverbanden. En hoe moeilijk is het om als raad daar grip op te houden??

Klik hier voor de rest van de inbreng.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.