03 januari 2018

Overbetuwe maakt werk van MFC Valburg

Overbetuwe maakt werk van MFC Valburg in 2018

3 januari 2018

CDA Overbetuwe heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van MFC Valburg. De realisatie van het MFC moet de aantrekkelijkheid van de dorpen Valburg, Eimeren en Homoet verder vergroten.

Het College heeft op 2 januari 2018 laten weten dat zowel voor het plan Molenzicht als voor de nieuwbouw van het MFC de laatste hand wordt gelegd aan het bestemmingsplan. Het College verwacht dat het plan in het eerste kwartaal 2018 in procedure gebracht kan worden.

Naar verwachting kan de bouw van het MFC starten zodra het totale plan voor de ontwikkeling van Molenzicht is uitgewerkt. Het CDA gaat er daarbij van uit dat er geen onnodige vertraging gaat optreden. Net als het College van B&W wenst de fractie dat in 2018 de eerste spade de grond in gaat voor de nieuwbouw van het MFC.

CDA Raadslid Richard Beune: 'naar de mening van onze fractie mogen stijgende kosten er niet toe leiden dat het voorzieningenniveau in het MFC wordt teruggebracht. Dat geldt ook voor het gebouw. Er moet een duurzaam en toekomstbestendig gebouw verrijzen. Indien dat vanwege onverhoopte vertragingen in de besluitvorming en gestegen kosten niet binnen het budget kan, dan moet de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid nemen'.

CDA Overbetuwe

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.