31 mei 2016

Persbericht: CDA Fractievoorzitter Luca Consoli stopt.

Persbericht

Onze CDA fractievoorzitter Luca Consoli heeft te kennen gegeven dat hij vandaag, 31 mei 2016, op de helft van de lopende raadsperiode 2014-2018 onze fractie gaat verlaten. De intensiteit van de gemeentelijke politiek, zeker in de tijdrovende functie van fractievoorzitter, is niet langer te combineren met zijn privéleven en wetenschappelijke carrière.

Vanaf 2009 tot 2016 heeft Luca Consoli met grote inzet gewerkt aan het meebouwen van de huidige positie van het CDA in Overbetuwe tot een 13-koppige fractie. Na het vormen van de huidige coalitie heeft dit er toe geleid dat de in deze collegeperiode gestelde doelen al bijna geheel zijn behaald!

Luca heeft al eerder aangegeven dat door deze intensieve periode zijn eigen persoonlijke doelstellingen op de achtergrond hebben gestaan. Dat gaat nu veranderen. Zo wil hij zich nu eerst gaan richten  op zijn onderzoek naar de ethiek van wetenschappelijke praktijken, zijn werk als universitair docent op de Radboud Universiteit, een aantal Horizon2020 projecten van de EU (gericht op Responsible Research and Innovation) en zeker niet op de laatste plaats zijn gezinsleven. Kortom: een intensieve periode gaat hij inruilen voor een andere en zeker niet mindere intensieve, boeiende periode in zijn leven.  

Als CDA Overbetuwe hebben wij altijd op Luca kunnen rekenen en heeft hij een beeldbepalende rol gespeeld binnen en buiten de gemeenteraad. Zeker zijn bereidheid om op verzoek van de fractie in 2014 weer de stevige taak van fractievoorzitter op zich te nemen is kenmerkend geweest voor zijn manier van taakopvatting. Met Luca vertrekt een bevlogen en bekwame politicus die binnen en buiten het CDA gemist zal worden. 

Luca heeft te kennen gegeven dat hij altijd bereid blijft de CDA fractie en –bestuur te blijven adviseren op belangrijke gemeentelijke dossiers. Ook binnen de landelijke CDA politiek zal hij zich blijven inzetten om een eerlijke en sterke samenleving vorm te geven. Uiteraard zijn wij Luca zeer erkentelijk voor de enorme energie die hij de afgelopen periode binnen en buiten onze CDA fractie ten behoeve van onze inwoners heeft getoond en wij zullen graag gebruik maken van zijn aanbod! 

Wij danken Luca voor het vele werk en wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdagingen! 

CDA Overbetuwe 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.