10 april 2018

Persbericht coalitievorming

Vanavond is er op verzoek van een aantal fracties in de gemeenteraad van Overbetuwe een spoeddebat. Door de burgemeester is dit debat georganiseerd zodat het gesprek in de raad nog gehouden kan worden tijdens het proces van coalitievorming.


Voor de CDA fractie zijn de volgende zaken van belang:

· Zoals gebruikelijk in Overbetuwe hebben daags na de verkiezingen (op 22 maart) alle politieke partijen samen vergaderd over de aanpak van de collegevorming. In die vergadering is, wederom zoals gebruikelijk, de lijsttrekker van de grootste partij aangewezen (het CDA) als initiatiefnemer voor informerende gesprekken met alle fracties. Dit is volkomen transparant, daar was iedereen bij en is op die manier afgesproken;

· CDA lijsttrekker Jan van Baal is direct voortvarend aan de slag gegaan en heeft afspraken gemaakt met alle partijen voor deze gesprekken, te houden vanaf maandag 26 maart;

· Op zaterdag 24 maart om 17 uur 's middags is echter een 'geheim' overleg gevoerd waarvoor alle andere partijen waren uitgenodigd en waarbij alle andere partijen ook aanwezig waren. Alleen het CDA was daarvoor niet uitgenodigd en was dus ook niet aanwezig.

· Doel van het geheime overleg op zaterdag 24 maart was de mogelijke vorming van een coalitie zonder het CDA (een regenboogcoalitie).

· Voor het CDA was het daarmee direct helder dat er getracht is om een regenboogcoalitie te vormen zonder het CDA. Dit staat natuurlijk haaks op de op 22 maart gemaakte transparante afspraken om informerende gesprekken te voeren met informateur Jan van Baal.

· De burgemeester is hierover door Informateur Jan van Baal geïnformeerd. Geoordeeld werd dat het voor niemand goed zou zijn om het afgesproken proces, ondanks het geheime overleg, voortijdig te beëindigen. Dit was een belangrijke motivatie om toch snel aan de slag te gaan met het afgesproken proces.

· Jan van Baal en Wijnte Hol hebben volgens afspraak vervolgens met alle partijen constructieve gesprekken gevoerd waarvan ook een verslag is gemaakt.

· Uit deze gesprekken is duidelijk geworden dat de meeste partijen wel met het CDA willen samenwerken maar niet met de bestaande coalitie (met D66) door wilden gaan;

· Dat heeft er toe geleid dat de coalitievorming met GBO en de VVD voortvarend is opgepakt. Alle partijen zijn voor zover zij dat wensten conform afspraak op 3 april geïnformeerd over de voortgang. Na de aanvraag van het spoeddebat is daarvan niet door alle partijen gebruik gemaakt.

Het CDA is en blijft bereid om met alle partijen in de gemeente Overbetuwe samen te werken. Het geheime overleg op 24 maart heeft daar geen verandering in gebracht. Wel wordt het als teleurstellend ervaren dat het doorlopen proces door sommigen als “niet transparant” wordt bestempeld. Slechts de geheime bijeenkomst op 24 maart zou als “niet transparant” kunnen kwalificeren, echter, dat gebrek aan transparantie is dan vooral richting het CDA en richting onze inwoners. Vanavond zal de CDA fractie deze zienswijze op het proces van coalitievorming desgewenst nader toelichten.

Namens bestuur en fractie van CDA Overbetuwe

Johan Peters, voorzitter bestuur.
Dennis Janssen, fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.