12 september 2017

Persbericht Schriftelijke vragen omtrent Elst Centraal

De CDA fractie constateert ook dat het College in de periode 2014-2017 de financiële huishouding van de gemeente fors heeft verbeterd. Dit kon mede dankzij onze inzet om de bouw van het overbodige nieuwe gemeentehuis op de locatie Elst Centraal te voorkomen.

Voor de bestaande locatie moet een nieuw en goed doordacht plan komen waarbij voor de CDA fractie een gezonde mix van maatschappelijke voorzieningen, (sociale) woningen en investeringen van bedrijven van belang is.

De CDA fractie is blij dat het college constructief in overleg is met o.a. de provincie Gelderland en de City Region Arnhem Nijmegen om de belemmeringen voor verdere ontwikkelingen bij het Elst Centraal en dan met name de ontwikkeling rond het station Elst weg te nemen. Zeker nu de basisinfrastructuur (station, tunnels en P&R garage) is gerealiseerd.

CDA wil graag dat het college inzet op een gemengde invulling met deels een maatschappelijke functie op Spoorlaan 1. Dit draagt bij aan de gewenste vitaliteit en uitstraling op deze hoogwaardige locatie bij het station. Als inspiratiebron kan worden gedacht aan een toekomstbestendig Vierluik uitgaande van, waar mogelijk, de vertrouwde Publiek Private Samenwerking (PPS-constructie).

Dit 'vierluik' kan wat ons betreft gevormd door een totaalontwikkeling bestaande uit Station-Elst, P&R Elst, een Multifunctionele Capaciteit (bibliotheek-theater-wijkplek-vergadercentrum-hotelmogelijkheid-Droom ( zoals bijv. een project zoals de Trefkoele Dalfsen); zie http://www.trefkoeleplus.nl). Hiernaast als 4e deel van het Vierluik naast de P&R-Garage kan mogelijk ook het nieuwe Sportcentrum worden gebouwd (sporthal-zwembad-sauna, als toekomstige vervanging van De Helster);

Het Vierluik kan worden verbonden door looplijnen die in een maximaal groen kader worden ingepast zodat een aantrekkelijke omgeving ontstaat.

De CDA fractie heeft daarom op 12 september 2017 de volgende vragen aan het college gesteld;

 

1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkelstrategie van Elst Centraal?

2. Op welke wijze worden burgers, bedrijven en instellingen betrokken die initiatieven willen ontwikkelen op deze locatie?

3. Kan een duidelijke relatie worden met de visie op vastgoed die eind 2017 gereed zal zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om voorzieningen die mogelijk voor nieuwbouw in aanmerking komen en wellicht bij het station kunnen worden gepositioneerd?

4. Is het mogelijk om zo'n visie op hoofdlijnen voor de begrotingsbehandeling in november 2017 aan de raad voor te leggen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.