18 augustus 2018

Reactie Bestuur CDA Overbetuwe op rapport “Berenschot”

BESTUUR CDA OVERBETUWE

17 Augustus 2018

Geachte redactie TVGelderland,

Naar aanleiding van het rapport “Berenschot” heeft u geprobeerd mij telefonisch te bereiken. Uiteraard ken ik dat rapport. U treft mijn reactie hieronder schriftelijk aan.

In de vorige raadsperiode heeft het CDA maar liefst 13 van de 29 zetels behaald, komend van een historisch zetelaantal van 7. Een monsterzege die voortkwam uit onvrede van onze inwoners met het beleid van het toenmalige college (waar het CDA géén deel van uitmaakte) rondom het dossier “gemeentehuis”. Deze omvang heeft het CDA samen met coalitiepartner D66 in staat gesteld om veel zaken voor onze inwoners te bereiken. Onze wethouders Jan van Baal en Wijnte Hol, als boegbeelden, gesteund door een 13 koppige fractie hebben daar vanzelfsprekend de meest herkenbare rol in gespeeld. Het zou overigens een brevet van onvermogen zijn geweest als een partij met 13 zetels er niet in geslaagd was zo’n beeldbepalende rol te vervullen.

Onze inwoners hebben deze rol erg gewaardeerd. In opdracht van de rekenkamercommissie heeft bureau I&O Research een “burgerpeiling” verricht. Uit het op 1 maart 2018 gepubliceerde rapport blijkt dat Overbetuwe als gemeente bij onze inwoners erg goed scoort: we staan er op de meeste gebieden (veel) beter voor dan het landelijk gemiddelde en dan de als directe vergelijking gehanteerde referentiegemeenten. Ook de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen was erg positief: zonder het thema “gemeentehuis” wisten wij toch belangrijk hoger te scoren dan de 7 zetels die voorheen gebruikelijk waren en behaalden wij 9 zetels. Tevreden kiezers dus. Met de VVD en GBO hebben wij nu een 3 partijen college op basis van een stevig coalitie akkoord: het door Berenschot inmiddels uitgevoerde onderzoek was daarin als onze gemeenschappelijke wens opgenomen. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor oppositiepartijen een ondankbare situatie was om met een succesvol college gesteund door een grote CDA fractie (en door D66) te maken te hebben. Desalniettemin is dat ook een gevolg van ons democratische systeem: de kiezer bepaalt wie namens hem of haar de gemeente mag besturen. Inmiddels zijn we met een grotendeels vernieuwde gemeenteraad en met een nieuw en breder college aan de huidige coalitieperiode begonnen. Het politieke speelveld is daarmee volstrekt anders dan in de vorige periode. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat iedereen zich in die nieuwe rol thuis zal voelen. Ook het CDA.

De suggestie die nu wordt gewekt dat er (bijvoorbeeld) een te machtig college zou zijn, is onwaar en dit staat ook niet in het Berenschot rapport (wat tot stand is gekomen op basis van interviews met alle politieke partijen inclusief volstrekt nieuwe raadsleden en om die reden toch ook met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden). Een college heeft slechts de macht die het van de raad, via de kiezer, krijgt: niet meer en niet minder. In de vorige periode bestond er wat dat betreft een voor Overbetuwe unieke situatie voor het CDA, met dank aan en tot tevredenheid van de kiezer. Beelden die daaruit voortkomen projecteren op de huidige situatie, na de afgelopen verkiezingen, is onzinnig en kwalijk.

Met vriendelijke groet,
Johan Peters
Voorzitter CDA Overbetuwe

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.