24 januari 2019

Reactie CDA Overbetuwe Rijnstate Elst Centraal

Rijnstate komt ook naar Elst!

Rijnstate komt ook naar Elst. Dit bericht kreeg de gemeenteraad van Overbetuwe vorige week bij een korte presentatie in het Westeraam College. CDA Overbetuwe is content met de ontwikkeling van een plek waarover een paar jaar geleden veel discussie was en die nu een regionale toplocatie is! 


Nog maar een paar jaar geleden had het toenmalige College van B&W het plan om op Elst Centraal (naast het NS station van Elst) een gemeentehuis te bouwen. In 2014 sprak de Overbetuwse bevolking zich echter massaal uit tegen dit plan. Er ging derhalve een ferme streep door het gemeentehuis. Inmiddels wordt er in het dorp zelf gebouwd aan nieuwe huisvesting voor onze ambtenaren met een goede toegang voor inwoners tot de gemeentelijke voorzieningen. Een prima ontwikkeling!

In de tussenliggende jaren is er flink geïnvesteerd in de infrastructuur bij het station met een parkeergarage, een fietstunnel en een tunnel voor auto's. CDA Overbetuwe is zeer tevreden dat deze stappen volgtijdelijk zijn gezet. Het station van Elst is hierdoor sterk verbeterd en de stationsomgeving is een van de meest aantrekkelijke nog te ontwikkelen locaties in onze regio. Logisch want de nabij gelegen woonwijk Westeraam is ook razend populair. In de komende jaren is er nog ruimte voor bedrijvigheid en voor (sociale) woningen. Wel moet er nog meer aandacht zijn voor de verkeersveiligheid vooral van fietsers. Ook hier zullen de komende tijd stappen worden gezet.

Het College werkt ondertussen in opdracht van de gemeenteraad door aan nieuwe plannen. En er is een zogenaamd ‘participatieproces’ opgezet om partijen uit te nodigen om met ideeën te komen. Grote borden bij het station nodigen u uit om met een goed plan te komen op een toplocatie.

Op 15 januari 2019 maakte namens het College wethouder Wijnte Hol bekend dat Rijnstate zich heeft gemeld. De CDA fractie is uiteraard verheugd met het feit dat een belangrijk ziekenhuis (en tevens de grootste werkgever uit onze regio) interesse toont in ons stationsgebied. Een goede zorgvoorziening is voor al onze inwoners voor mensen uit omliggende gemeenten een welkome aanvulling op de bestaande voorzieningen in onze regio. 

Het College heeft toegezegd om binnenkort met méér informatie te komen. Ook over het betrekken van meer partijen bij het hele proces. Voor onze fractie is het van belang dat er nu snel gesprekken komen met ondernemers, met maatschappelijke instellingen en met inwoners om de plannen te bespreken. En we willen graag weten hoe de plannen van Rijnstate zich verhouden tot de mogelijkheden om bij het station ook een nieuw zwembad te bouwen, eventueel in combinatie met een broodnodige extra sporthal in Elst. Want CDA Overbetuwe wil de komende jaren verder bouwen aan een sterk Overbetuwe in een sterke regio.

CDA Overbetuwe

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.