26 april 2020

Bericht van het bestuur

Beste CDA vrienden,

We leven in bijzondere tijden waar al veel vergelijkingen voor zijn gemaakt. De coronacrisis slaat hard toe in ons dagelijks leven en zal ook nog wel een hele tijd impact hierop hebben.

Namens de afdeling CDA Renkum willen wij u laten weten dat we aan u denken in deze lastige tijden. Onze gedachten gaan uit naar al die mensen die direct of indirect zijn geraakt door het corona virus. We denken aan de mensen die overleden zijn en aan hun naasten, we denken aan de mensen die ziek zijn of angst hebben om ziek te worden omdat ze behoren tot een kwetsbare groep. We denken ook aan de mensen die geraakt zijn in hun bewegingsvrijheid en daardoor wellicht minder sociaal contact hebben of niet naar hun dierbaren, werk of school kunnen.

De politiek in Renkum start langzaamaan weer op. Het verbod om samen te komen heeft er ook toe geleid dat we geen pizza-avond meer hebben kunnen organiseren en ook bijeenkomsten van de fractie en het bestuur zijn anders ingevuld. De ledenvergadering die we hadden willen houden voorde zomer komt in verband met Corona te vervallen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat we de jaarrekening pas na de zomer aan u kunnen voorleggen.

Ook zien we dat verschillende partijen nadenken over welke lessen getrokken moeten worden uit de huidige crisis. Wij hopen dat het gevoel van verbondenheid dat ook ontstaat door de huidige crisis ook na deze periode aanwezig zal blijven. Dat we blijvend waardering houden voor de mensen die andere mensen helpen, in de zorg, het onderwijs en bij de innerlijke mens. Dat de beweging die nu is afgedwongen ook leidt tot een nieuwe balans waarbij naast economie ook mens en natuur onderdeel uitmaken van het concept van welvaart.

We hopen dat de maatregelen in de komende periode versoepeld kunnen worden en we elkaar dit najaar weer kunnen treffen. Samen kunnen we corona aan. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

David van der Velden, voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.